Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2017

Как можете да помогнете на пациентите си да вземат информирано решение?

виж като PDF
Текст A
Уверете се, че пациентите са далеч от неподходящи и прекомерно използвани методи на лечение, които могат да намалят качеството на здравните грижи, които оказва вашата практика.

Примерна ситуация би била: понеделник следобед и майка носи 2-годишния си син във вашия кабинет. Той има лека треска, катар на горните дихателни пътища и явен дискомфорт в ушите. Виждали сте детето редовно на профилактични прегледи, без предишни посещения по повод разболяване. От прегледа се установява зачервяване и издуване на дясната тимпанична мембрана с лош светлинен рефлекс и неподвижност при инсуфлация. Момчето изглежда, че е добре хидратирано. Вие информирате майката, че синът й има вътрешна ушна инфекция. Тъй като живеят наблизо и иначе детето изглежда добре, е възможно да се препоръча ацетаминофен за болката и температурата и наблюдение от майката в продължение на два до три дни, за да се види дали ще има подобрение. Напълно очаквано е майката да попита: "Ако детето ми има ушна инфекция, няма ли нужда от амоксицилин или някакъв друг антибиотик?"

В друг случай: преглеждате 85-годишна жена с лека хипертония и остеоартрит. Тя живее и се обслужва сама в старчески дом, придържа се стриктно към диета с малко сол и поддържа съответна за възрастта физическа активност. В деня на прегледа кръвното й налягане е с добър контрол. Като приключвате прегледа тя ви пита дали е подходящо да я препратите за „специален” преглед на каротидните артерии с доплер ехограф. Тестът ще има за цел да установи стеснения и да информира за риска от инсулт.

И в двата случая това са методи, които биха донесли малка стойност за пациентите или дори биха могли да бъдат по-опасни, отколкото полезни. Въпреки това подобен тип прегледи/лечение се използва сравнително често. Целта на тази статия е да покаже един възможен подход как вашите пациенти да вземат по-разумни решения.
 

Кампанията „Избирай мъдро”

През 2002 г. в САЩ семейният лекар и медицински етиолог д-р Хауърд Броуди призовава практиките за първична медицинска помощ да поемат водеща роля в създаването на списъци по типа "Топ 5". Целта им е била да обезкуражат рутинно извършвани медицински услуги, които не съответстват на принципа медицина, базирана на доказателствата.

Откакто стартира през 2012 г., кампанията "Избирай мъдро" е обхванала голям брой национални организации в САЩ, представляващи лекари и други специалисти в областта на здравеопазването.

Включена е и обратната връзка от пациенти и пациентски организации. Американската академия на семейните лекари (AAFP) участва също в тази инициатива още от самото начало и е предоставила своите препоръки. Първоначалният "Топ 5" списък на AAFP е бил разработен чрез работна група с онлайн гласуване и полеви анкети.

Една от целите на "Избирай мъдро" е да се развие мисленето на пациенти и лекари, че не винаги здравето се подобрява в резултат на прекомерни изследвания.


Някои процедури, част от кампанията, според Американската академия на семейните лекари

  • ЕКГ при пациенти с нисък риск – да не се назначава ЕКГ или други изследвания на сърцето при пациенти с нисък риск.
  • Антибиотици при среден отит – да не се предписват при това състояние за деца в диапазона 2 до 12 години, при които няма тежка симптоматика и при които може да се приложи активно наблюдение.
  • Антибиотици при синузит – да не се предписват рутинно антибиотици в случай на остър, леко- или средностепенен синузит. Освен в случаите, когато симптомите са от седем и повече дни ИЛИ ако състоянието се задълбочи след първоначално подобряване.
  • DEXA за остеопороза – да не се използва изследването при жени преди 65 год. или при мъже преди 70 год., които нямат рискови фактори.
  • Образни изследвания при болки в кръста – да не се назначават такива изследвания през първите шест седмици, освен в случаите на отпадна неврологична симптоматика (тазово резервоарни нарушения).
  • Скрининг за стеноза на каротидите – да не се назначава изследването при пациенти без симптоматика.
  • Скрининг за РМШ – да не се скринира за рак на маточната шийка жени над 65 год., които са се изследвали стриктно в миналото и не попадат в рискова група за това заболяване. Не прилагайте фенотипизиране на HPV подтипа с цитология при жени под 30 год.


Стратегии за подпомагане вземането на решения

Имайте за цел да сте в крак с доказателствата за ефективност на най-честите изследвания и терапии. Запознайте се не само с препоръките, но и с доказателствата, които стоят зад тях. Редовното запознаване с новостите на местни и международни научни форуми и четенето на специализирани издания са някои от възможностите.

Помогнете на пациентите да вземат информирани решения. Семейните лекари могат да се възползват от богат набор материали за обучение на пациентите или да разработят такива. Те могат да бъдат предоставени по време на посещения за съответни проблеми и поставени в чакални или в помещенията за прегледи. Въпреки това пациентите може да не са склонни да се откажат от дадени изследвания или лечения по различни причини.

За да помогнете на пациентите си да взимат информирани решения и да укрепват връзката лекар-пациент, можете да използвате мотивационни техники за интервюиране. Целта е да задавате въпроси от отворен тип, като прилагате активно слушане и обобщавате най-важните елементи от дискусията. Когато говорите с пациент, който желае излишен тест, не забравяйте да попитате какво го тревожи най-много и да обсъдите тези притеснения. Обърнете внимание на невербалното поведение, което би могло да покаже стрес или объркване. Избягвайте да използвате медицински жаргон, когато обсъждате ползите и вредите.

Семейните лекари са уникално квалифицирани, за да служат като лидери за качество, заради цялостната си перспектива. Активният стремеж към участие във форуми за обсъждане на качеството на практики, болници и застрахователни компании са места, където начинът на мислене „Избирай мъдро” може да бъде разгледан и наложен.
 

Извод

Идеологията „Избирай мъдро” предизвиква професионалистите в областта на здравеопазването и пациентите да се вгледат по-отблизо в медицинската дейност, с цел подобряване ефикасността и безопасността на здравните грижи.