Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 6 2017

Как да помогнете на вашата практика да процъфтява?

виж като PDF
Текст A
Тези идеи показват, че не е нужно иновациите да са строго научни, за да имат стойност. Всъщност простите ежедневни иновации, предназначени да решават конкретни практически проблеми, често са двигатели на голяма промяна.


Излезте от порочния кръг

Големият брой служители в кабинета е причина за доста проблеми в една практика и може да доведе до лоши финансови резултати като цяло. Решението на тези проблеми е малко вероятно да дойде чрез увеличаване на производителността, тестовете или процедурите. Много по-ефективно би било да се намали цялостният брой на служителите. Това може да се постигне като се използва технологичният прогрес във възможно най-много направления. Целта е титулярът на практиката да може да се фокусира максимално върху отношенията лекар-пациент.


Извод

Ежедневните разходи са онзи аспект от работата ни, чиято промяна зависи конкретно от нас. Когато ги премахваме като препятствия, можем да постигнем високото обслужване и качеството, към което се стремим. Ако опитате веднъж, никога повече не бихте се върнали към стария начин на работа.


Екипен подход за хроничните състояния

Традиционният модел на медицинска грижа (индивидуални 15-минутни прегледи) не отговаря на нуждите на пациентите с хронични заболявания. Разработихме проект за управление на екипа, който да подпомогне лекарите при предоставянето на висококачествена медицинска помощ, базирана на доказателства.

Един добър вариант е да се използва регистър, който проследява конкретни параметри за всеки пациент относно хронични състояния (напр. гликиран хемоглобин при диабетици). Всеки месец мултидисциплинарен екип, състоящ се от лекар, медицинска сестра и евентуално тесни специалисти, проследява пациентите. Използват се най-актуалните данни, в това число лекарства, лабораторни резултати, данни от пациентски дневници и други. След това се съгласува план за лечение, като се използват стандарти от наука на доказателствата и цели за постигане за всеки пациент. Ефективността може да се проследява чрез тримесечни доклади.


Извод

Използването на систематичен мултидисциплинарен подход в грижата за пациентите може да доведе до проактивност и последователност в поведението, а не грижата да бъде реактивна и ненадеждна. Пациентите, които в противен случай биха били изгубени от проследяване, могат да бъдат идентифицирани незабавно и за тях може да бъде разработен индивидуален план за грижа.


Дръжте всичко под ръка

В случаите, когато пациенти се обаждат за обсъждане на резултати, най-добрият вариант е да се намали общият брой на стъпките, през които се минава. Вариантът, при който сестрата записва в журнал всички телефонни заявки и след това ги носи при доктора, крие в себе си риск от голямо забавяне. В този случай докторът прочита резултатите, обяснява на сестрата, тя на свой ред започва да търси пациента, за да му обясни. Това се повтаря за всяко обаждане. Подобно накъсване на работата има и ако стаята за детска консултация или хладилникът с ваксините, се намират на друг етаж.
Кабинет, в който всичко е под ръка, е много по-ефективен. Когато пациент звънне за резултати, сестрата изважда бързо лабораторните резултати и ги представя пред доктора, за да може той да ги обсъди с пациента. Допълнително подобряване и ускоряване на работния процес има и в ДКЦ-тата, където има малко разстояние между кабинета на общопрактикуващия лекар и на тесните специалисти.


Извод

Всяко прекъсване на комуникацията или всяка непродуктивна дейност, повтаряща се безкрайно, отвлича вниманието на доктора от грижата за пациента и води до намаляване на удовлетвореността и на пациента, и на лекаря, а също така и до неефективност и парични загуби.


Повече е по-весело

Индивидуалните практики биха могли да изпитват стреса от големия обем административни изисквания, които с времето стават все повече. На този фон всеки общопрактикуващ се опитва да запази високо качество на медицинските грижи, които предоставя.

Има положителни примери за практики, които са работили години наред в съседни кабинети индивидуално, но след това са обединили работата си. Такъв подход има потенциала да реши много по-лесно ежедневните административни проблеми, които отнемат много от времето на всеки лекар.

При този вариант съществува риск от загуба на време за сработване между хора с различен стил на работа. Едно решение би било да се създаде комитет за обсъждане на значими проблеми от всякакво естество. Част от докторите в практиката биха могли да отделят повече време за администриране и по-малко за преглед на пациенти. Техните отговорности могат да са свързани повече с финанси, подобряване на лечебно-диагностичния процес, комуникация с институции – РЗИ, НЗОК, НАП.

Пример за подобряване на работния процес са планирани визити през интернет портал, създаване на регистър за пациенти с диабет, проследяване на пациенти на антикоагулантна терапия и интернет страница за пациентски обучения. Един метод за стандартизиране на работата е да се въведе изцяло електронно документиране на данните на хората в практиката.


Извод

Изграждането на по-голяма групова практика може да бъде сложно, страшно и скъпо. От друга страна, с взаимно уважение, вземане на решения въз основа на консенсус и търпение, ползите за семейните лекари и техните пациенти могат да си струват неприятностите. Резултатът може да бъде организация със силата и гъвкавостта да практикува семейна медицина за пример през 21-ви век.


Първо неотложното

Добре познат е проблемът с пациенти, които спешно искат да се свържат с доктора си в извънработно време. В центровете, обслужващи такива случаи, се чуват редица оплаквания. Хора, които не са могли да си запазят час в своята практика, които са били преглеждани от заместник или такива, които са ходили да чакат за преглед в друг спешен център часове наред, за да ги прегледат за 10 минути. Най-честото оплакване е, че техният доктор е просто твърде зает, за да ги приеме.

Подход, който се използва в други държави е групови прегледи на хора със сходни заболявания. Целта е да не се обяснява едно и също нещо многократно. Груповите срещи спестяват време, създават усещане за подкрепа и сплотеност у пациентите. Създават чувството за принадлежност към група. Това би било подходящо за пациенти с хронични заболявания, като диабет или деменция.

Дори и в такива прегледи е необходимо да се приложи триаж. Приоритизират се пациентите в зависимост от възрастта и тежестта на заболяването.


Извод

Когато се сблъскате с предизвикателства, като спешни нужди от грижи, подходете творчески и предлагайте новаторски възможности на вашите пациенти. По този начин ще превишите очакванията и ще изградите практиката, която искате.


Въведете такси

Класическият вариант на практика за обща медицина е с много пациенти (около 1 300-2 000) и с множество прегледи, които трябва да бъдат извършени от един доктор. Това затруднява предоставянето на оптимална, персонализирана грижа на всеки пациент.

Подход, който премахва голяма част от проблемите в този класически вариант, е въвеждането на допълнителна годишна такса. Това дава възможност да се наемат няколко доктора в групова практика, която като цяло да има по-малко пациенти. На един лекар се падат около 350 пациенти като един преглед продължава около 40 минути. Процедурите, които се покриват от касата или от друг застраховател, също могат да се изпълняват. Всякакъв тип допълнителни здравни услуги се покриват с помощта на тази годишна такса.

Такъв тип практика дава възможност да се предоставят домашни визити, 24-часов директен достъп на пациента до доктора, прегледи в деня на обаждането, независимо от обема на работа за деня. В екипа на практиката може да се включат и клиничен психолог и фармацевт.


Извод

Успехът на тези усилия трябва да насърчи други лекари да проучат как работят подобни уникални възможности на практика. Такъв избор на кариера дава възможност на предприемаческите умове да преследват нови възможности и да насърчават положителната промяна в системата за здравеопазване.


Позволете на медицинската сестра да ви помогне

Един добър пример е съществуваща в САЩ система за проследяване на пациенти на антикоагуланти. Медицинската сестра използва компютърна база данни и напомняния за всеки отделен преглед. Използва се и таблица, в която се въвеждат ключови данни (доза на варфарин или аценокумарол, INR, лекуващият лекар и телефонният номер на пациента). Резултатите от лабораторните изследвания се въвеждат в програма за управление на бази данни. След като има резултати за INR, сестрата ги проверява, въвежда в системата и уведомява лекуващите лекари. Събират се препоръките за промяна или за продължаване на текущата терапия и се уведомява индивидуално всеки пациент. По време на това обаждане сестрата обсъжда и режима на хранене, провежда обучение и насрочва дата за следващото тестване на INR. Може да се използва система за запазване на час в лабораторията или при доктора, като така се получават и напомняния.

По този начин немалка част от отговорностите на докторите са делегирани на сестрите. Обучението на пациентите относно придържането към режим на хранене е надеждно и последователно. Стойностите на INR, които внезапно са извън целевите стойности, се обсъждат и се вземат мерки за промяна бързо и адекватно. Пациентите възприемат практиката като компетентна в тази област, тъй като вече не са разочаровани при опитите да говорят с техния лекар.


Извод

За да се грижите за пациентите, които се нуждаят от внимателно наблюдаване и проследяване, използвайте способностите на медицинските сестри с помощта на технологиите. Това ви позволява да запазите контрола върху процеса, да подобрите качеството на предоставената грижа и да елиминирате комуникационните затруднения, които възникват, когато се използва помощта на сестри, които работят извън вашата практика.


Чисти сметки, добри приятели

Навременните приходи са основен компонент за всеки вид бизнес и медицината не прави изключение. Много често обаче се случва да се забавят плащания по редица причини. Системите за електронна документация, които в момента се използват в много болници и практики по обща медицина, имат опцията да фактурират цената за извършената услуга в момента, когато се въведе информацията. Това позволява тези разходи много по-бързо да бъдат изпратени до съответната задължена страна, напр. застраховател или фонд за допълнително здравно осигуряване.


Извод

С използването на компютъризирана система за водене на медицинската документация, ще имате възможността да получавате плащания в по-кратки срокове. Това ще ви даде повече сигурност и възможност да менажирате вашате практика, персонал и оборудване.