Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2017

Как да създадем добър екип в практиката?

виж като PDF
Текст A
Предоставянето на първокласни грижи изисква повече от индивидуални умения и мотивация. Целта ни като лекари е да предоставяме най-добрата грижа, на която сме способни. Някои може да кажат, че това е възвишена и може би утопична цел, но всъщност това е причината да си лекар. В продължение на години се ширеше мнението, че високото ниво на грижа може да се достигне с подходящата технология. С течение на времето все повече става ясно, че макар технологията да е определено полезна, целта е по-вероятно да се постигне с екипно усилие.

Концепцията за работа като екип изглежда логично продължение. Грижата, която целим, е съвкупност от много отделни дейности и само някои от тези дейности изискват медицински познания и умения. Да, делегирането носи риск. Ще бъдат ли изпълнени правилно задачите? Ще се справят ли добре? Ще се възприеме ли от пациентите тази промяна?

Нашите практики са изправени пред тези въпроси всеки ден. Работим заедно с хората, но ние вероятно никога не мислим за себе си като "екип за грижа". След като признаем, че сме част от клиничен екип, можем да започнем да търсим изключителната грижа, която знаем, че сме способни да постигнем.
  

Как да подходите към тези проблеми?

Тази статия показва поведението на практики с много висока ефективност. Резултатите показват, че успешните екипи използват следните стъпки:

Събиране на обратна връзка за качеството на услугите

Дори когато в една практика работят само доктор и сес­тра, откритата ежедневна комуникация не е достатъчна, за да се прецени дали здравните грижи са на най-доброто ниво. Необходимо е да се събира информация от пациентите, за да се оцени качеството на услугите.

Пациентите с хронични заболявания може да са доволни от достъпа до кабинета, ефективността и проследяването на тяхното състояние. Възможно е обаче да са недоволни от липсата на достатъчно информация за техните заболявания. Със анализа на обратната връзка от пациентите ще можете да видите доколко те са доволни от имунизациите, както и от колегите от други специалности, с които работи вашият кабинет най-често.

За събирането на тези данни има няколко начина. Единият вариант е директно да се прави запитване към всеки, който минава през кабинета. Другият е да се публикува анкета в интернет и да се разпространи към всички пациенти. По втория начин може да се извади детайлна статистика за всеки един въпрос.

Провеждайте редовни срещи за обсъждане

Следващата стъпка е да се провеждат редовни срещи, за да обсъжда събраната информация. Обсъждания на най-сериозните проблеми в хода на работния ден не може да замести насочена дискусия. По време на такава среща могат да се изработят и да се следват стъпки за подобрение на работния процес. По един час, веднъж на 2-3 седмици, е напълно достатъчно.

Разпределете целите и ролите

Неяснотата в ролите не е нещо необичайно за медицинските практики. Понякога работим върху задачи, които са първоначално делегирани на някой друг. Понякога лекарят и медицинската сестра измерват виталните показатели на един и същ пациент. Понякога забравяме да зададем правилните въпроси на пациента, като това дали има фамилна анамнеза за заболявания на стомашно-чревния тракт, като полипи например. Колкото по-голям е броят на лицата, участващи в работата, толкова по-големи е рискът от грешка, преработване и потенциална вреда за пациента.

Дори в практика, в която има двама служители, може да има неясноти. За да се избегне дублиране на работата и по-качествена комуникация с пациентите, по време на всеки преглед се проверява информация по списък. Примерни елементи, които могат да бъдат включени, са:

  • Проверка на застрахователния статус в НЗОК и други застрахователи.
  • Статус на събираемост за допълнителни услуги.
  • Измерване на витални показатели.
  • Разпитване за вредни навици, като тютюнопушене и желание за отказване.
  • Списък на приеманите медикаменти.
  • Полагащи се прегледи при други специалисти.
  • Проведена цитонамазка/мамография.
  • Проведен преглед при уролог и PSA.
  • Имунизационен статус.
  • Препращане на пациента към анкетата за качество на предлаганите услуги.

Привеждайте идеите в действие

Когато решаваме да променим начина, по който работим, трябва да не го отлагаме. По-ефективно е да тествате нов подход в същия ден, отколкото да планирате грандиозна промяна след като минат няколко срещи.

Създайте прости правила

Процесите трябва да бъдат лесни за разбиране. Създайте чек-лист за всеки преглед. Когато всеки следва същият чек-лист, е ясно докъде е стигнал, ясно се вижда какво се случва. По този начин, ако се наложи друг да продължи с прегледа или изцяло да поеме пациента, може да продължи работата без пропуски. Всеки следва да изпълнява еднаква процедура по обработка на входящите документи, управление на направления. Тя трябва да е достатъчно ясна и прозрачна, така че дори новите в екипа да могат да се справят и работата да върви гладко.

Всеки е победител

Във всяка практика може да се формира високоефективен клиничен екип. Необходими са група от хора, които работят в тясно сътрудничество в обслужването на пациентите, и желание да се следват стъпките, описани в тази статия. Онези практики, които имплементират този начин на поведение в ежедневната си работа, ще го постигнат с по-малко усилия от останалите. Така не само вие ще бъдете удовлетворени от работата си, но и пациентите ви. Трябва само да си поставите ясни цели, да дефинирате роля на всеки в екипа, да свиквате редовни срещи, да работите с прости и едновременно прозрачни процедури.