Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2018

Уроци от бизнеса за лидерство

виж като PDF
Текст A
На всеки лекар се налага да е лидер.


Ето как да станете още по-добри.

Лидерството е фундаментално умение, което всички професионалисти, включително лекарите, трябва да владеят. Лидерът не се определя от позицията, а от способността да променя посоката на развитие и по този начин да влияе върху другите. С многобройните предизвикателства в съвременната здравна среда значението на лидерските способности на семейните лекари не бива да бъдат подценявани.

Могат да се изброят много примери за положителното въздействие, което лидерите сред семейните лекари могат да имат върху нашата здравна система: влияят на здравната политика, въвеждат нови практически модели, помагат да се пренасочи вниманието от здравеопазването към самото здраве, оглавяват ефективни екипи за грижи или обучават студенти.

Бизнес литературата е богата на уроци по лидерство и повечето отрасли (от технологиите до производството) успяват да ги осмислят. Тези уроци обаче все още се възприемат бавно в здравео­пазването. Настоящата статия споделя няколко урока по лидерство, извлечени от бизнес литературата, за да покаже на лекарите как да ги прилагат в ежедневието си.
 

Урок №1: Петте нива на лидерство

Класическата книга на Джон Максуел „Петте нива на лидерството: Доказани стъпки за максимално осъществяване на вашия потенциал” демонстрира различните етапи, които лидерите преследват, какво мотивира хората да следват лидера на всяко ниво и какво представлява най-високото ниво на лидерство.

1. Хората ви следват, защото така трябва

Това е най-ниското ниво на лидерство и то се равнява просто на това да си "шефът". В определени ситуации обаче този стил на лидерство има смисъл, напр. военен командир по време на криза. Въз основа само на вашата титла, другите гледат на вас като лидер. Въпреки че може да нямате формална ръководна роля или управленско звание като лекар, вие имате позиция като медицински авторитет. Естествено това оказва голямо влияние върху работната среда. Вашето отношение, положително или отрицателно, ще се разпространи много бързо сред околните и подчинените ви.

2. Хората ви следват, защото искат

Това ниво на лидерство се постига чрез изграждане на взаимоотношения с хората около вас – от регистратурата през медицинските сестри към вашите колеги лекари. Ако сте склонни да бъдете по-фокусирани върху задачите, отколкото върху хората, това може да бъде предизвикателство. Трябва да изградите взаимоотношения, да разберете личностите на членовете на екипа си и да знаете как работят заедно, преди да можете да достигнете следващите нива на лидерство. Това може да отнеме много време, но е много полезно. Да накарате помощния персонал да се чувстват ценени членове на екипа, може да помогне за повишаване на морала. Освен това, ако се наложи да направите забележка на някого, той или тя е по-вероятно да ви послуша, ако имате добри отношения. Показателно за лидерство от това ниво е, че хората се чувстват по-добре, след като говорят с вас.

3. Хората ви следват, защото постигате успех

В спорта добрите лидери печелят мачове. В една компания, добрите лидери развиват страхотни продукти и печелят пари. В здравеопазването от своя страна определението за "постигане" има много различни форми.

Може да включва извършване на промени в политиката, въвеждане на ефективни протоколи за обучение, разработване на ефективни медицински екипи, надминаване на показателите за продуктивност или качество, разработване на учебни планове за практическо ръководство или създаване на нови практически модели. В системата на здравеопазването, която се нуждае от постоянна реформа, има много начини да успеете като лекар. Единственият начин, по който семейният лекари постига успехи, се корени в основата на професията – просто да бъде добър семеен лекар, който поддържа добри взаимоотношения със своите пациенти. Ако лекарят постигне това последователно, членовете на персонала ще забележат и ще искат да бъдат част от този екип.

4. Хората ви следват заради това, което сте направили за тях

Това е може би най-приятната част от това да бъдеш велик лидер. Вашият персонал ви смята не само за човек, който се фокусира върху ежедневния работен процес, но и за някой, който ще им помогне да се развиват професионално и дори лично. Това може да е свързано с насърчаване на персонала да развие собствената си кариера. Или пък да създава възможности за прилагане на силните им страни. Да дава увереност на хората си, че ще придобият нови умения и знания под негово ръководство.

5. Хората ви следват заради това кой сте и какво представлявате

Може да отнеме много време, за да се стигне до този етап и само една шепа лидери достигат до тук. В световната история на 20-ти век Майка Тереза и Ганди служат като примери за убедителни лидери, които представляват нещо по-голямо от себе си. Достигането на този връх на лидерството като семеен лекар означава, че сте постигнали нива от 1 до 4 и сте развили репутация на човек, който наистина означава нещо важно и смислено, с което вашите последователи могат да се гордеят и уважават.


Урок №2: Лидерите трябва да адаптират стила си на управление към ситуацията

Пол Хърси и Кен Бланчард твърдят в своята теория на лидерството, че най-ефективните лидери адаптират стила си в зависимост от нуждите на членовете на екипа си. Класическата книга на Бланчард „Ситуационно лидерство” обяснява четирите лидерски стила, които зависят от нивото на компетентност и ангажираност на служителя.

1. Режисура

Този стил на лидерство е полезен, когато даден служител не притежава нито компетентност, нито увереност. Това са хора, които се нуждаят от ръководство, мониторинг и конструктивна обратна връзка. В най-трудните случаи лидерът може да се наложи да вземе твърдо решение да освободи служителя, защото в крайна сметка е правилното нещо както за практиката, така и за индивида.

2. Коучинг

Този стил на лидерство е полезен, когато някой не притежава компетентност, но има увереност. Може да бъде медицински асистент, който се нуждае от вас да отделите малко повече време, показвайки му как да прегледа пациента. Може да е медицинска сестра, която има нужда от указания за протоколи за заявки за изписване на лекарства. Може да е специализант, който се нуждае от допълнителни насоки към своя план за четене или методи на обучение. Тези хора могат да развият своята компетентност с менторство и насоки.

3. Подпомагане

Този стил на лидерство е полезен, когато някой е компетентен, но няма увереност/ангажираност. Може би той е компетентен член на персонала или колега, който има лични проблеми и се нуждае от помощ. Може да е специализант, който се нуждае от повече насърчение и менторство, за да реализира потенциала си.

Ако човек изглежда компетентен, но не и ангажиран, опитайте се да проучите каква би могла да е причината за това.

4. Делегиране или наблюдение

Този стил на лидерство е полезен, когато членовете на персонала имат компетентност и ангажираност/увереност. Това са хората, на които искате да дадете отговорности, а не да управлявате. Те са доказали способностите си и може да им се позволи да се развиват и растат. По време на срещи на екипа, слушайте какво имат да кажат тези хора. Може да научите много от тях.


Урок №3: Лидерите вдъхновяват

Саймън Сайнек описва как великите лидери мотивират своите екипи в книгата си "Започнете със защо: Как великите водачи вдъхновяват всички за действие". Първо, великите лидери създават "кръг на безопасност".

Кръгът на безопасност помага на хората да усетят, че принадлежат към някоя група и че някой се гржи за тях, което вдъхва доверие, сътрудничество и иновативност.

В лекарската практика това може да означава създаване на взаимоотношения с вашия персонал, осигуряване на необходимото обучение, за да имат те успехи. Така вие ще ги накарате да се чувстват оценени и подкрепени.

В академичните среди това може да означава наставничество на студенти и специализанти, грижа за тяхното професионално развитие. От организационна гледна точка това може да означава осигуряване на служителите ви на възможност да прекарват спокойно повече време с пациентите, да се опрости работният процес, като се намали административната тежест. Всичко това създава усещане за яснота и сигурност в една постоянно променяща се среда.

Сайнек също така се позовава на друг кръг – "златният кръг". Той описва как повечето организации разбират какво се прави (външен кръг), някои организации разбират как се прави (среден кръг), но много малко организации разбират защо се прави (най-вътрешният златен кръг).

За една организация, свързана със здравеопазването, "какво" може да означава пациентите в практиката и координация на грижите за тях.

"Как" може да включва програми за обучение, протоколи, политики, работни потоци, клинични графици и мерки за качество и за ефективно изпълнение на тези задачи.

В случай че "какво" и "как" са всичко, към което се стремите, тогава действителната стойност на работата на екипа ще бъде загубена.

"Защо" за практика от семейни лекари може да звучи така: ние вярваме в развиването на дълбоки взаимоотношения с нашите пациенти, защото това е най-добрият начин за постигане на тройната цел – по-добро качество, по-добро здраве и по-ниски разходи. Идентифицирането на "защо" ще вдъхнови вашия екип за действие.

  
Бъдете лидер сега

В настоящата образователна система лекарите получават малко или никакво обучение за лидери. Това е нещо, което трябва да се промени.

Сегашната система на здравеопазването е толкова сложна и фрустрираща, че е необходимо лидерство от семейните лекари на всички нива, за да се подобри ситуацията занапред.

Лекарите имат много възможности да заемат официални лидерски позиции – в медицинското съсловие, в изпълнителната власт, в неправителствени организации или в рамките на лечебното заведение или практика. Ръководството обаче не зависи от формалното заемане на управленска позиция. Независимо дали сте собственик на индивидуална практика или сте част от голяма група, има хора под вас, над вас и до вас, които можете да водите. Тъй като все повече семейни лекари осъзнават и упражняват своите лидерски умения, ще имаме повече възможности да превърнем здравната система в нещо, в което да вярваме, да облаготворяваме и да поддържаме за бъдещите поколения.