Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


Промени в ретината и намаление на зрението


32-годишен пациент е с оплаквания от двустранно размазано зрение, което прогресира от няколко месеца. Рутинното офталмологично изследване не установява отклонения.

Размазването е по-изразено в лявото око и се придружава от замъгляване. Не съобщава за болка, сърбеж, секреция, оток, скотоми или нарушено нощно зрение. От 13 години има установен захарен диабет, който е инсулинозависим.

Пациентът е с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа. Има артериална хипертония, дислипидемия и хронична артериална недостатъчност на крайниците, довела до ампутация на левия крак под коляното. Зрителната острота на пациента е 20/50 в дясното око и 20/100 в лявото око. При оглеждане на дясната ретина се установяват разпространени кръвоизливи, бели памукообразни ексудати и атеросклероза на ретиналните артериоли и задебеление на венозните съдове (виж придружаващата фигура). Въпреки, че огледът на лявата ретина е затруднен от задната субкапсуларна катаракта, се откриват кръвоизливи и памукообразни ексудати. (Фиг. 1)


ВЪПРОС:

Предвид анамнезата и клиничния преглед, кое от следните е най-вероятната диагноза?

A. Макулна дегенерация свързана с възрастта.
B. Оклузия на v. centralis retinae.
C. Диабетна ретинопатия.
D. Друзи.
E. Пигментозен ретинит.

Отговор:

Обсъждане

Верен отговор:
C: диабетна ретинопатия

В САЩ диабетната ретинопатия е водеща причина за слепота при лица на възраст от 20 до 74 години и засяга около 800 000 възрастни с диабет. Ретинопатията засяга 29% от хората, които са имали захарен диабет тип 2 от по-малко от пет години и 78% от тези, които са имали диабет тип 2 в продължение на 15 или повече години. Диабетната ретинопатия се класифицира като пролиферативна или непролиферативна, в зависимост от наличието или отсъствието на неоваскуларизация. Непролиферативната ретинопатия е допълнително класифицирана въз основа на тежестта на микроаневризмите, кръвоизливите, микроваскуларните аномалии и дилатацията на ретиналната вена. Пролиферативната ретинопатия е допълнително класифицирана въз основа на степента на неоваскуларизация и наличието на кръвоизлив в стъкловидното тяло. Други белези (като памукообразните ексудати и отока на макулата) се наблюдават и при двата вида диабетна ретинопатия.

Свързаната с възрастта макулна дегенерация е най-честата причина за необратима загуба на зрението при хора над 60-годишна възраст в САЩ. Макулната дегенерация настъпва, когато макулата е увредена поради натрупване на друзи или хориоидна неоваскуларизация под самата нея. Ексудативната форма на макулната дегенерация представлява едва около 10% от случаите, но причинява по-голямата част от случаите на свързаната със заболяването слепота.

Около 75% от случаите на оклузия на централната ретинална вена са неисхемични. Ретиналните изображения показват драматични промени в ретината, дължащи се на кръвоизливи, тортуозност и разширяване на всички клонове на централната вена на ретината. Може да са налице т.нар. "кръв и гръмотевици". Оклузията на централната ретинална вена може да доведе до тежък оток на оптичния сик и макулата, исхемия, хиперемия и загуба на зрението.

Друзите се причиняват от отлагане на натрупвания под пигментния епител на ретината. Депозитите могат да се видят в цялата ретина, включително и в оптичния диск и имат неизвестна етиология. Срещат се между 45 и 60-годишна възраст, зачестяват с възрастта и броят им се увеличават. Има няколко вида друзи – твърди, меки, базални ламинарни и калцирани. Твърдите са малки, кръгловати жълто-бели петна. Меките друзи са по-големи и са с недобре дефинирани граници. Базалните ламирани друзи са многобройни, еднородни, малки, кръгли възли. Калцираните друзи имат седефен блясък.

Пигментозният ретинит предствалява група от наследствени заболявания, характеризиращи се с прогресивна загуба на фоторецепторите и ретиналния пигментен епител. Установени са широк спектър от патерни на унаследяване. Характеризира се с дифузни, двустранни ретинални дистрофични промени. Отложеният пигмент в периферията на ретината води до образуване на "спикули".

Състояние

Характеристики

Макулна дегенерация, свързана с възрастта

Макулни друзи или неоваскуларизация; нарушено зрение; слепи петна и загуба на централното зрение.

Оклузия на централната ретинална вена

Изразени съдови промени на ретината, водещи до появата на "кръв и гръмотевици"; тежък оток и хиперемия на ретината; изкривени и разширени клончета на централната ретинална вена; риск от увреждане или загуба на зрението.

Диабетна ретинопатия

Петна от “памук”; оток на макулата, ексудати; микроаневризми; интраренални, преретинални кръвоизливи и кръвоизливи в стъкловидното тяло; атенюиране на артериолите; неоваскуларизация; зрително увреждане или загуба на зрението.

Друзи

Натрупване в ретината или оптичния нерв на отлагания с различен размер, форма, външен вид и брой.

Пигментозен ретинит

Влошено очно виждане; пигментация на ретината във вид на "костни спикули"; дистрофичен пигментен епител; побледняване на оптичния диск; артериоларна аренюация.

 

Състояние

Характеристики

Макулна дегенерация, свързана с възрастта

Макулни друзи или неоваскуларизация; нарушено зрение; слепи петна и загуба на централното зрение.

Оклузия на централната ретинална вена

Изразени съдови промени на ретината, водещи до появата на "кръв и гръмотевици"; тежък оток и хиперемия на ретината; изкривени и разширени клончета на централната ретинална вена; риск от увреждане или загуба на зрението.

Диабетна ретинопатия

Петна от “памук”; оток на макулата, ексудати; микроаневризми; интраренални, преретинални кръвоизливи и кръвоизливи в стъкловидното тяло; атенюиране на артериолите; неоваскуларизация; зрително увреждане или загуба на зрението.

Друзи

Натрупване в ретината или оптичния нерв на отлагания с различен размер, форма, външен вид и брой.

Пигментозен ретинит

Влошено очно виждане; пигментация на ретината във вид на "костни спикули"; дистрофичен пигментен епител; побледняване на оптичния диск; артериоларна аренюация.