Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


Промени в устната кухина


Жена на 40-годишна възраст от четири дни е с възпалено гърло, суха кашлица, неразположение и мускулни болки. Отрича сълзотечение или зачервяване на очите. Един ден преди началото на тези симптоми, забелязала обрив във вътрешността на устата си. Липсват висока температура, втрисане или промяна в теглото. Няма и контакт с болни или неимунизирани.

При прегледа пациентката е бледа, в добро общо състояние. Установяват се леко увеличение на сливиците, зачервяване, без секреция. По букалната лигавица има сивкаво-бели ерупции със зачервяване около тях (Фиг. 1).


ВЪПРОС:

Въз основа на анамнезата и клиничния преглед, коя от следните е най-вероятната диагноза?


Отговор:

Обсъждане

Верен отговор:
C: Петна на Koplik

Петната на Koplik се считат за патогномоничен белег на морбили или рубеола. Инкубационният период на морбили е от 6 до 21 дни. Обичайно продромите са в рамките на 2 до 4 дни, но биха могли да продължат до най-много 8 дни. Симптомите включват фебрилитет, астеноадинамия, безапетитие, последвани от конюнктивит, възпаление на носната лигавица, кашлица. Около 48 часа преди развитието на типичния обрив е възможно да се появи енантем по лигавицата на устната кухина – петната на Koplik.

Лезиите са белезникави, сиви или синкави папули с размери от 1 до 3 мм в диаметър, с еритемна основа. Намират се по букалната лигавица срещу моларите. Кожният обрив започва два до четири дни след началото на фебрилитета. Обривът е еритематозен, макуло-папулозен.

Класически започва от лицето и се разпространява по врата, туловището и крайниците. Клиничното подобрение започва в рамките на 48 часа след началото на кожните ерупции.

Диагнозата се потвърждава със серологично доказване на повишени титри на вирус-специфичен имуноглобулин G. Всички случаи на морбили следва да бъдат съобщени на съответните органи по контрол на инфекциозните заболявания. Лечението е симптоматично, с активно наблюдение за развитие на усложнения. Важно е болните и контактните да бъдат карантинирани, тъй като вирусът е силно контагиозен.

Петната на Fordyce са доброкачествени новообразувания на мастните жлези. Изолирани или групирани дискретни папули, бели до жълти, с размери 1 до 2 мм. Локализират се по външната граница на устните или по букалната мукоза.

При херпетичния гингивостоматит се наблюдават множествени взикулозни или улцерозни лезии, заобиколени от еритемен вал. Засягат се устните, венците, мекото небце или езикът.

Оралната кандидоза продължава няколко дни. Най-честа е псевдомембранозната форма, при която се развиват белезникави плаки по лигавицата на устната кухина, езика, орофаринкса.

Състояние

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

Петна на Fordyce

Дискретни бели или жълтеникави папули (1 до 2 мм).

Херпетичен гингивостоматит

Множество везикули или ерозии с възпалителен вал около тях; типично по устните, венците, небцето, езика.

Петна на Koplik

Бели, сивкави или сини папули, 1 до 3 мм с еритемна основа; по букалната лигавица срещу кътниците.

Орална кандидоза

Белезникави плаки по лигавицата на устната кухина, езика, орофаринкса.