Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


44-годишен пациент с ХИВ, артериална хипертония и дислипидемия


44-годишен пациент пристига на рутинен преглед в кабинета. Има анамнеза за инфекция с HIV, диагностицирана на 25-годишна възраст, АХ и дислипидемия. Понастоящем е пушач. Медикаментите, които приема в момента са: Chlorthalidone, Tenofovi – Emtricitabine и Raltegravir.

По време на прегледа пациентът е афебрилен с АН 126/74 mmHg. При аускултация – сърдечната дейност е ритмична, първи и втори тон са нормални, но има поява на четвърти тон.

От лабораторните резултати кръвната захар на гладно е 5.43 mmol/l, общият холестерол – 5.43 mmol/l и HDL – 1.29 mmol/l.

ЕКГ показва синусов ритъм и данни за хипертрофия на лява камера, с вторични реполяризационни промени. Рентгенографията на гръден кош е нормална.

За да се прецени нуждата от лечение със статини, е прес­метнат рискът за развитие на сърдечно-съдово заболяване в следващите 10 години.


ВЪПРОС:

Кой от следните рискови фактори ще бъде подценен при определянето на риска от фатално сърдечно-съдово заболяване при този пациент?


Отговор:

Обсъждане

Верен отговор:
Д. ХИВ статус

ХИВ статусът на този пациент ще допринесе най-много към подценяването на риска за развитие на сърдечно-съдово заболяване. При този млад пациент са налице традиционните рискови фактори (артериална хипертония и тютюнопушене) и нетрадиционни рискови фактори (ХИВ) за развитие на фатални ССЗ, като остър миокарден инфаркт, внезапна сърдечна смърт и исхемичен мозъчен инсулт. Pooled Cohort Equations е инструмент за определяне на риска, разработен след множество кохортни проучвания. Употребата му като първичен инструмент за определяне на риска е препоръчана през 2013 г. от гайдлайна на Американския колеж по кардиология и Американската сърдечна асоциация (АСС/АНА) за оценка на кардиоваскуларния риск. АСС/АНА ASCVD (Atherosclerotic Cardiovascular Disease) калкулаторът за риск, базиран на Pооled Cohort Еquations включва: възраст, пол, раса, общ и HDL холестерол, систолно артериално налягане, употреба на понижаващи АН медикаменти, наличие на диабет и тютюнопушене. Според този метод за калкулиране на риска, 10-годишният риск за ASCVD под 5% е счетен за нисък риск, от 5 до 7.5% – среден риск, и 7.5% или повече – висок риск. Калкулираният риск при този пациент е 6.2%.

Проучвания върху големи групи хора доказват 1.5 до 2 пъти увеличаване на риска за ASCVD сред пациенти с ХИВ. По-високият риск от ASCVD при ХИВ-позитивните пациенти вероятно е резултат от взаимодействие между вирусната инфекция, факторите на гостоприемника, традиционните рискови фактори и терапиите за ХИВ. Традиционните рискови модели, включващи ACC/AHA ASCVD калкулатора за риск, подценяват риска за ASCVD при пациенти с ХИВ. Разработени са алтернативните рискови модели, но за тях липсват достатъчно доказателства и не са широко приети.

Възрастта на пациента, артериалното налягане, употребата на антихипертензивни медикаменти и нивото на HDL се имат предвид в ACC/AHA ASCVD калкулатора за изчисление на риска и не са фактори, отговорни за подценяването на ASCVD риска.


Ключ към отговора

При пациенти с HIV инфекция има от 1.5 до 2 пъти увеличение на риска от коронарно артериално заболяване.