Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


Дете с влошаващ се обрив


Момиче на 22-месечна възраст е доведено за преглед по повод на влошаващ се в рамките на няколко седмици обрив. Обривът започнал от малък участък около дясна аксила, след което се разпространява по цялата дясна част на гръдния кош. Постепенно се появил и сърбеж. Не е регистриран фебрилитет у детето. След употреба на кортизон е отбелязано влошаване на обрива.

Детето е здраво, без нарушения в храненето и храносмилането. Физикалният преглед показва десностранен еритематозен, макулопапулозен обрив на торса, най-вече около аксилата (Фиг. 1 и Фиг. 2). Не се установяват пурпура или петехии.


ВЪПРОС:

Въз основа на анамнезата и клиничния преглед, кое от следните е най-вероятната диагноза?


Отговор:

Обсъждане

Верен отговор:
D: Едностранен латероторакален обрив

Това заболяване е описано за първи път през 1962 г. Среща се и с наименованието асиметричен перифлексурален екзантем на детството.

Обичайно се среща в ранна детска възраст, но може да се появи между шест месеца до 10 години. Съотношението е 1:2 в полза на момичетата, а в повечето случаи се наблюдава през зимата и пролетта. Обикновено пациентите са с висока температура и продроми от страна на дихателна или храносмилателна система. Заболяването е с продължителност от три до шест седмици и преминава спонтанно, обикновено без рецидив.

Характерният обрив е едностранен и се разпро­странява центробежно. Лезиите могат да се появяват и в срещуположната страна с напредването на заболяването, но са по-изразени от едната страна. Въпреки че започва най-често от аксилата, могат да бъдат засегнати и антекубиталните, ингвинални или поплитеални гънки. Въпреки че патогенезата е неясна, се подозира вирусна етиология въз основа на приликите с други вирусни екзантеми.

Заболяването с подобни клинични характеристики е установено и при възрастни. Това е в подкрепа на тезата за вирусна етиология и проява на заболяването при първи контакт с причинителя. Лечението с локални кортикостероиди е насочено към купиране на сърбежа.

Синдромът на Gianotti-Crosti причинява макулопапулозен червеникаво-кафяв обрив. Обичайно е симетричен и обхваща бузи, глутеална област, подбедрици и предмишници, а торсът е запазен.

При херпес зостер обривът е строго едностранен, везикулозен и с дерматомно разпространение. Обикновено за формирането на везикулите е нужна седмица, а след 7-14 дни, везикулите се заменят от крусти.

Морбилната инфекция започва от лицето, откъдето се разпространява към другите части на тялото. Типично се асоциира с наличие на висока температура, конюнктивална инфекция, кашлица. След около седмица обривът преминава с фина десквамация.

Състояние

Характеристика

Синдром на Gianotti-Crosti

Червеникаво-кафяв симетричен обрив, обхващащ бузите, глутеалната област, предмишниците и подбедриците.

Herpes zoster

Едностранни везикули с дерматомно разпространение; лезиите се формират за около седмица и се заместват от крусти след една до две седмици.

Морбили

Започва от лицето, след което се разпространява към останалата част от тялото; типично има фебрилитет, конюнктивит и кашлица.

Едностранен латероторакален обрив

Едностранен обрив около аксилата, обичайно се придружава от фебрилитет и симптоми от страна на дихателна или храносмилателна система.