Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2020

В готовност при спешни ситуации: Практическо ръководство

виж като PDF
Текст A
Медицинските спешни случаи може да не са често срещани, но точно затова трябва да предвидите и подсигурите адекватна реакция и подход към тях.

Някои извънредни ситуации предизвикват незабавен, безусловен отговор. Когато някой крещи „Огън!“, например повечето хора търсят авариен изход или пожарогасител. Спешните ситуации в медицинските кабинети обаче не пораждат една и съща първосигнална реакция. Въпреки че повечето медицински обучения (включително обучението по семейна медицина) включват справяне с извънредни ситуации, това като че ли не е напълно достатъчно. Много лекари, заети в първичната медицинска помощ, не инвестират време за поддържане на активно сертифициране по кардиопулмонална реанимация (CPR), още по-малко в т.нар. advanced life support. Въпреки това медицински спешни случаи неизменно се случват в лекарските кабинети, включително астматични пристъпи, стенокардни кризи, хипогликемични състояние, анафилактични реакции, нарушения на съзнанието и пр. Амбулаторните кабинети трябва да са подготвени за справяне с тези ситуации.

Разбира се, планът за реакция в спешен случай следва да се адаптира в зависимост от количеството персонал (включително лекари, медицински сестри и друг персонал), разпределението на ролите, близостта до отделение за спешна помощ, времето за реакция на спешната медицинска помощ, нивото на подготовка на персонала. Все пак тук предлагаме модел за готовност за спешни случаи, подходящ за кабинет по обща медицина.


Програма за аварийна готовност

Алгоритъмът, показан по-долу, обобщава стъпките, включени в програмата, състояща се от два основни компонента.
Лов за оборудване: Програмата започва с преглед на цялото налично спешно оборудване в кабинета. Както медицинският, така и немедицинският персонал участват в намирането и прегледа на оборудването и медикаментите, които може да са необходими при спешна ситуация. Тъй като в офиса не всички артикули могат да бъдат съхранявани в т.нар. спешен шкаф, прегледът на наличностите подсигурява, че всички имат бърз и лесен достъп до нужното и кабинетът е достатъчно оборудван. След като персоналът идентифицира предметите, те проверяват лекарствата, за да се уверят, че няма такива с изтекъл срок на годност и изпробват оборудването. Задължително е персоналът да знае как да използва правилно бутилките с кислород, автоинжектори с епинефрин и друго оборудване. Освен това, схеми с често срещани спешни ситуации и подходящи интервенции е необходимо да бъдат поставени на видно място във всяка стая за прегледи и да се съхраняват в близост с аварийното оборудване.

Пробни спешни ситуации. Програмата включва също така пробни спешни ситуации, последвани от доклад с обсъждане на ролите и потенциалните проблеми на членовете на персонала, възникнали по време на упражнението. Не информираме служителите предварително, че ще се симулира спешна ситуация. За да имитираме най-вероятния сценарий в кабинета, може да наемете доброволец в чакалнята или кабинета, който да симулира задух или остра гръдна болка. Това тества дали служителите обръщат нужното внимание на нуждите на пациентите. Целта е някой навреме да обяви извънредна ситуация, последвано от бърза реакция от персонала и съответното последващо действие Би било полезно тези пробни спешни ситуации да бъдат изпълнявани поне два пъти годишно.


Препятствията – преодолени

Една от основните пречки за прилагането на ефективната спешна помощ е липсата на осведоменост от страна на персонала на регистратура за състоянието на пациентите в чакалнята. Това се дължи на физическото оформление на пространството. За да се справите с този проблем, може да инсталирате камери за наблюдение в тези помещения, което позволява на служителите да виждат всички пациенти, дори онези които не се виждат директно от бюрото им.

Допълнителните проблеми, които се установяват са сравнително дългото време за реакция от страна на персонала при спешен случай, затруднено намиране на необходимото оборудване, лошо документиране на ситуацията и забавяне на потока от останалите пациенти на практиката. За да се подобри способността за намиране на нужното при дадена спешна ситуация е разработена системата за Лов на оборудване. За да се подобри документацията, може да въведете “Лист за спешна медицинска помощ“. Този информационен лист включва информация за пациента, типа спешна ситуация, витални показатели, физикален преглед по системи, необходими интервенции и лекарства. В случай, че пациентът се нуждае от трансфер до спешно отделение, може да се изпрати копие от този лист заедно с пациента. Такова споделяне на информация спомага за оптимизиране и подобряване на грижите за пациентите.

Веднага след справянето с неотложната ситуация, членовете на екипа се срещат, за да обсъдят проблемите в начина на реагиране на екипа.

Това позволява на всички участващи да изразят наблюденията си и да предложат подобрения. Бихте могли да подготвите формуляр за тези срещи, за да анализирате всяка ситуация поотделно. Тези срещи за разглеждане помагат да се отстранят несъвършенствата в подхода. Така може да установите например, че голяма част от лекарствата в спешния шкаф са с изтекъл или изтичащ срок на годност. В резултат на това ще преработите системата за мониторинг на медикаментите, използвани за спешни случаи.


Усилията си струват

Въпреки че прилагането на програма за готовност за спешни случаи е предизвикателство, безспорно това е полезно и необходимо допълнение към всички кабинети по семейна медицина. Макар и сравнително рядко, в кабинетите настъпват спешни ситуации и тази програма дава възможност да предоставим възможно най-добрата грижа за нашите пациенти. Изпълнението на програма за подготовка за спешни случаи в кабинета до голяма степен премахва безпокойството при справяне с необичайни проблеми, поддържа необходимите лекарства и оборудване в добро състояние и идентифицира проблемите преди действителна спешна ситуация, за да могат да бъдат разрешени.

Старата поговорка „Практиката прави майстора“ изглежда приложима. Всички клиницисти и служители трябва да практикуват своята реакция при спешни медицински ситуации в амбулаторни условия, така че да бъдат подготвени в случай на действителна спешна ситуация. Животът на вашия пациент може някой ден да зависи от това.