Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 10 2021

Клинични случаи с приложение на антибиотична терапия и Уробиотик Форте

виж като PDF
Текст A
д-р Александър Колевски
Началник на Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ "Александровска", гр. София


Клиничен случай 1

Мъж на 47 години, с наличие на дискретни оплаквания от периодичен субфебрилитет, без промяна в кръвната картина. От урината се изолира Pseudomonas aeruginosa – полирезистентен щам в сигнификантно количество.

Назначена терапия с Meronem по 1 g на всеки 8 часа, Gentamicin 80 mg на 12 часа за 20 дни и Уробиотик Форте по схема – 4 сашета дневно за 5 дни, 2 сашета/дневно за 5 дни и по едно саше дневно за остатъка от курса антибиотична терапия. След провеждане на курса не се изолира Pseudomonas aeruginosa в продължение на една година и половина. Провежда се терапия с Уробиотик Форте в продължение на 20 дни на всеки 3 месеца и проследяването на случая продължава.

Клиничен случай 2
Мъж на 28 години, с изолиран от урината Klebsiella pneumoniae полирезистентен щам, изолиран в друга лаборатория и потвърден в Централна лаборатория по микробиология на УМБАЛ "Александровска".

Инфекцията е придобита след поставяне на катетър по повод неврологично заболяване. Оплакванията на пациента са от дискомфорт при уриниране. Първоначално, по настояване на пациента, лечението се проведе амбулаторно, като се започна терапия с Doxycyclin 2x100 mg през устата за 10 дни и след това по 100 mg на 24 часа за още 10 дни без микробиологично повлияване и съответно възобновяне на симптоматиката след приключване на терапията.

В разговор за състоянието му пациентът е убеден да бъде хоспитализиран и се започна терапия с Meronem 1 g на 8 часа и Gentamicin 80 mg на 12 часа за 15 дни плюс Уробиотик форте по схемата – 4 сашета дневно за 5 дни, 2 сашета/дневно за 5 дни и по едно саше дневно за остатъка от курса антибиотична терапия.
След терапията не се изолират бактерии в продължение на една година, като пациентът приема Уробиотик Форте в продължение на 20 дни на всеки 3 месеца. n