Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 3 2021

Inosine acedoben dimepranol е включен в Протокол за лечение на потвърдени случаи на COVID-19 на сдружение Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)

виж като PDF
Текст A
INN Inosine acedoben dimepranol (J05AX05) е включен в терапевтичната част на протокола, изброяваща използваните и препоръчваните директни антивирусни средства в хода на SARS-CoV-2 инфекция, като информацията е публикувана на официалната страница на сдружение Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ): https://www.bsid-bg.org/

Продуктът има директна неспецифична антивирусна и имуномодулираща активност, които може да обосноват приложението му при остри вирусни инфекции.
Съгласно публикуваната кратка характеристика на продукта е известно, че:

  • Inosine acedoben dimepranol нормализира имунния дефицит чрез предизвикване на Th1 тип отговор, който инициира зреене и диференциация на Т-лимфоцити и потенциране на индуцирани лимфопролиферативни реакции в митоген или антиген-активирани клетки;
  • Inosine acedoben dimepranol модулира цитотоксичността на Т-лимфоцитите и естествените клетки убийци, функцията на CD8+ супресори и CD4+ хелпери, а също повишава броя на
  • IgG и повърхностни маркери на комплемента;
  • Inosine acedoben dimepranol е ефективен при вирусни инфекции чрез увеличаване популацията на естествените клетки убийци (NK-клетки);
  • Inosine acedoben dimepranol увеличава значимо секрецията на ендогенния IFN-γ и производството на цитокини IL-1, IL-2, IL-12;
  • Inosine acedoben dimepranol потенцира неутрофилите, хемотаксиса на моноцитите и макрофагите, и фагоцитозата.


Препоръки за приложение на Inosine acedoben dimepranol като превенция, лечение и имунопрофилактика при остри вирусни инфекции:
Имуномодулация с Inosine acedoben dimepranol при рискови групи пациенти и контактни на болни с остри вирусни инфекции:

5 дни в седмицата в дозировка 3 х 1 грам дневно, 2 дни почивка, за продължителен период от време, по време на епидемичната обстановка

Антивирусна терапия с Inosine acedoben dimepranol при пациенти със симптоми на остри вирусни инфекции до доказване на причинителя – в дозировка 3 до 4 х 1 грам дневно за 7 до 14 дни.

При доказване на SARS-CoV-2 инфекция лечението с Inosine acedoben dimepranol може да продължи по преценка на лекуващия лекар спрямо състоянието на пациента, въз основа на наличните научни данни и актуалните терапевтични протоколи.

Имуномодулация с Inosine acedoben dimepranol на лица, след прекарана тежка инфекция поради тежка имуносупресия и лимфопения (вкл. SARS-CoV-2 инфекция):
5 дни в седмицата в дозировка 3 х 1 грам дневно, 2 дни почивка, за поне 21 дни (3 курса).

За Ewopharma България
Евофарма България е фармацевтична маркетингова компания, с присъствие в страната от 1994 г. Компанията представя както собствени марки лекарствени и ОТС продукти, така и продукти на свои дългогодишни международни партньори.

За Inosine Acedoben Dimepranol (Isoprinosine®)
Inosine Acedoben Dimepranol (IAD), с търговско име Isoprinosine®, е водещ оригинален продукт на компанията, лицензиран през 1971 г.
Isoprinosine® е имунофармакологично средство, представляващо синтетично пуриново производно на inosine и сол на р-аминобензоена киселина в моларно съотношение 1:3.
Isoprinosine® е с уникална двойна активност – антивирусна и имуномодулираща, за лечение на клетъчно-медиирани имунни дефицити, свързани с различни вирусни инфекции.

За допълнителна информация:
Евофарма България
София 1618
ул. “Пирински проход” 24
тел. 02/ 962 12 00
www.ewopharma.bg
маг. фарм. Лъчезар Марков
Продуктов мениджър лекарствени продукти
тел. 02/ 962 12 00
email: l.markov@еwopharma.bg
За докладване на нежелани събития, изпратете имейл на pharmacovigilance@ewopharma.bg
IAD-PR-EWO-BG-0007