Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 3 2021

Клинична епидемиология, профилактика и рехабилитация на очните травми

виж като PDF
Текст A
доц. д-р Р. Христова
Българо-американски очен център „Пролайт”, гр. София


В обзорната публикация се разглеждат възможности за епидемиологична характеристика на очните травми, основни рискови фактори за този вид травми. Обсъжда се специфичната профилактика, с оглед намаляване на очните травми при различните варианти и възможности за прилагане. В края на обзора се маркират възможностите за рехабилитация при този вид травматизъм.

Независимо от успехите и ефективността от лечението на очните травми, по-важна и необходима е тяхната профилактика. Успешната профилактика се базира на прецизно събрани материали и анализирани съгласно правилата на науката. Тези данни трябва да се базират на огромно количество наблюдения и да не се явяват в резултат само на наблюдения в една клиника, една област или дори само в една държава или само за ограничен период от време.

В анализа на данните следва да се отговори на елементарни епидемиологични въпроси: кой, кога, къде и как. Важен елемент е времето от момента на травмата до първата среща с медицински специалист и офталмолог, наборът от диагностични методи, както и протоколът за лечение (консервативно и/или оперативно). Важна е също информацията за изхода от травмата, възможности за рехабилитация, ако се налага и влиянието на очната травма върху психиката на пациента и неговите близки.

Малкият обем събрана информация ще ни донесе малка полза, а огромният масив от данни може да се отрази върху качеството на обработената информация.

Публикациите в литературата за разпространението на очната травма варират значително в зависимост от дизайна на проучването, географски и социални фактори. Например най-честа причина за очна травма в Индия при едно от проучванията са фойерверките. В Австралия при друго проучване причина за очните травми при местното население е употребата на алкохол и т.н.

Като основни фактори на риска и характеристиката на възникване на очните травми ще бъдат представени както следва:

Възраст
Болшинството от очните травми се получават при млади хора във възраст около 30 години. Травмите при деца до 18 години и над 65 години имат своята специфична клинична характеристика, протичане и изход.

Пол
Доминиране на честотата на очните травми при мъжете се потвърждава от многобройните проучвания. Съотношение мъже/жени има следния цифров израз 4.0/1.0.

Социално-икономически статус
Интересен факт при всички проучвания е, че колкото по-нисък е социалният статус на човека, толкова по-висок е рискът от очна травма.
Нарушаване на законите и правилата (неспазване например правилата за движение по пътищата, употребата на алкохол и наркотици, неспазване на протоколите и правилата за работа, несъобразяване с предупрежденията при дейности в бита и на работа) или нестабилна психична устойчивост при безработни, финансови катаклиз­ми, разводи и други, значително повишават риска от травми.

Раса
В САЩ афро-американците и лица с испански произход и във възрастова група 25-65 години, рискът от очна травма е от 40-60% по-голям отколкото при лица с бял цвят на кожата. Този рисков фактор следва да се анализира в комбинация със социално-икономическото положение на индивидите.

Място на получаване на травмата
Този рисков фактор не може да се разглежда самостоятелно и е в зависимост от други рискови фактори като социално-икономически, възрастови и други.

Например в развиващите се страни, където селскостопанската дейност е основна за препитанието на населението, очните травми в тази сфера са най-чести. В някои страни съществено се увеличават очните травми, но те се дължат и на други фактори като увеличаване продължителността на живота и намалена концентрация при работа в бита, както и ръст на популярното движение „направи си сам”.

Пътнотранспортните произшествия в някои страни, както и в България, са причина за очни травми, но това се дължи и на други фактори като лоша или неподдържана инфраструктура, несъблюдаване на правилата на движение и/или употреба на алкохол и наркотици, слаба квалификация на водачите на превозните средства.

Предмет, причиняващ очна травма
В епидемиологията на очната травма от изключителна важност е механизмът на нараняването от различни предмети. Тяхното разнообразие е голямо и зависи от други фактори като социално-икономически статус, географска ширина, възраст, дори сезони и други фактори. И тук комплексната оценка е от важно значение.

В проучвания за очните травми в Индия най-честият предмет на нараняване е била иглата. При възрастното население в България честа причина за очна травма е нараняване от рог на животно, падане върху твърд предмет (ръб на маса, камък), дървена част при сечене на дърва и други. При пациенти в активна трудова възраст в България честа причина за нараняване е метален предмет (стружка, пирон и др.).

Място на получаване на очната травма
В проучванията по този въпрос, мястото на получаване на очната травма е различно. Според някои автори превес имат битовите травми, според други – производствените, според трети – селскостопанските.

Чужда или собствена опасна агресия
По данни на проучване в САЩ 15% от очните травми са причинени от нападение и само в 1% пациентът сам си е причинил травмата. В същото проучване нараняванията, причинени от експлозия и огнестрелно оръжие в мирно време, в половината от случаите пациентът сам си е причинил травмата. В изключително редки случаи пациентът може сам да изтръгне очната си ябълка. Причината в тези случаи се дължи на тежки психични разстройства.

Профилактика
Офталмолозите носят отговорността за профилактиката на очните травми като определят факторите на риска, тяхната комплексност и предприемане на определени действия за предотвратяване на опасни дейности в конкретна ситуация.

Активното участие на офталмолозите се състои във внасяне на изменения и допълнения в правилници и законодателство в различни сфери на живота, както и изпращане на ясни и конкретни послания за профилактика на очните травми чрез медийното пространство.

Профилактика на очните травми при пътнотранспортни произшествия
Съгласно мащабно проучване на този вид травматизъм в САЩ, профилактиката следва да се състои в подобряване на качеството на пътищата, повишаване качеството на шофьорските умения, спазване на правилника на движение. Прилагането на коланите за безопасност намалява числото на травмите до 60% и нараняване на лицето до 9%.

Въздушната възглавница намалява рис­ка от очна травма от 2 до 3 пъти. В случаите, при които въздушната възглавница причинява очна травма се счита, че този риск е минимален, ако се сравни с летален риск. Въздушните възглавници по принцип допълват и не заменят ползването на коланите за безопасност. В САЩ тежките очни травми бележат намаление от 12%/1975 г. до 8%/2005 г.

Профилактика на очните травми, свързани със спорт
По данни на проучвания в САЩ при спортуване на хокей на лед за 1 година са регистрирани около 250-300 очни травми. Във връзка с това е въведено носенето на шлемове и защитна козирка за лицето, при което очните травми рязко намаляват с около 60%. Бейзболът е друг вид спорт, при който се получават сериозни очни травми. Препоръчителното носене на защитни средства е довело до значителен спад на травмите до 28%.

В последните 20 години спортната игра пейнтбол е с растяща популярност не само в САЩ. Значителен е рискът от необратима загуба на зрението. Ако се прилагат препоръчителните защитни средства, рискът от загуба на зрение значително намалява. Голфът е друг вид спорт, при който топката наранява очната ябълка и като правило тази травма е много тежка и нерядко се стига до енуклеация. Защитни очила и шлемове предотвратяват очната травма.

Профилактика на очни травми при експлозии и стрелба
Бойната травма, която се получава при експлозии и стрелба с пистолет или пушка, се характеризира с нараняване на главата като комбинирана травма и в частност на очната ябълка и придатъци. В последните години характерни географски места и държави, където са регистрирани подобни травми са в Афганистан, Египет, Ирак, Ливан, Израел и други.

Не е регистриран нито един случай от очна травма при израелските войници, поради факта че ползват защитни средства.

Профилактика на очни травми, предизвикани от фойерверки
Неправилното боравене с фойерверки може да причини изключително тежки очни травми. Научни съобщения на този вид очен травматизъм показва, че в САЩ и щатите, където частно прилагани фойерверки са забранени, очните травми са многократно по-малко.

Профилактика на очни травми, причинени при работа с метал
Честотата на очните травми, свързани с работа с чук или обработка на метал е твърде различна в различните държави в света и зависи от строгостта на прилагане на защитни средства и съобразяване с правилата за обработка на метал.

Какви трябва да бъдат изискванията за защитни средства?

 • Да са адаптирани към различните причинители на очна травма.
 • Да са издръжливи на силен удар и да са направени от поликарбонат с дебелина 3 или 4 mm.
 • Да са защитени от поява на драскотини и цепнатини.
 • Да не замъгляват зрението, да ня­ма възможност от затъмняване.
 • Да са добре адаптирани към главата, без да предизвикват дискомфорт.
 • Да обезпечават фронтална и странична защита, без да ограничават зрителното поле.
 • Да са удобни за съхранение.
 • Да са достъпни на цена.

Дискусионен остава въпросът дали носенето на коригиращи зрението очила предпазват от очна травма. По наши проучвания и по данни на чужди автори в част от случаите очните травми са причинени не само от нараняващия агент, но и счупените очила се превръщат в такъв, което утежнява лечението и изхода.

Рехабилитация
Ако пълното възстановяване на зрителните функции след очна травма не се постигне дори и след медицинска рехабилитация (вторични оперативни интервенции, медикаментозно лечение), се препоръчва рехабилитация за максимално използване на остатъчните зрителни функции.

Зрителната острота за далеч и близо е важна за качеството на живот и офталмологът е длъжен да извърши максимална корекция на зрението, ако е възможно.

В някои случаи се прилагат допълнителни изследвания, например на зрителното поле, оценка за извършване на определен вид дейности (в бита и професията).


Ако травмата на очите предвещава влошаване или загуба на зрението, всеки човек и близките около него се срещат с няколко проблема в близко и далечно бъдеще като:

 • Изпитват тревожност в различна степен.
 • Необходима е психологична адаптация към новите неблагоприятни реалности.
 • Загубата или намалените зрителни функции влошават възможността за кариерно развитие.
 • Носи сериозни финансови загуби.
 • Възниква необходимост от смяна на стила на живот.
 • Нерядко остават необратими коз­метични дефекти.

За да се намали влиянието на тези неблагоприятни фактори, рехабилитацията трябва да върви в две направления: максимално използване на останалите възможности на окото/очите и да се потърси помощта на специалисти, психолози, съветници, свързани с травмата на пострадалия, терапевти, медицинска сестра, социални работници.

Ролята на офталмолога, участвал в първата среща с пациента, е голяма. Той трябва да ръководи този процес и да помага със съвети. Офталмологът морално е задължен да пази данните на тези пациенти и при поява на нови терапевтични възможности (медикаментозни или оперативни), да покани пациента (па­циентите), за да им окаже допълнителна помощ. 

книгопис:

 1. Ferenc Kuhn, Dante J.Pieramici,2002, „Ocular Trauma”; 3-33.
 2. James T. Banta, 2007, „Ocular Trauma”; 1-51.
 3. Ferenc Kuhn, 2010, ”Ocular Traumatology”; 3-129.