Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2021

10 съвета за по-щастлива лекарска практика

виж като PDF
Текст A
  1. Списък, включващ основни въпроси при снемане на анамнеза на пациент. Човешко е да се пропусне важен въпрос при снемането на анамнеза, особено от млади специалисти или при спешни състояния. В такива ситуации никога не е излишно да носите със себе си карта с основни въпроси, които да зададете на пациента при първата ви среща. По този начин разпитът ще бъде систематизиран, кратък, точен и ясен, освен това ще избегнете пропуск на важни данни за състоянието на пациента ви.
  2. 2-минутното правило. Това правило гласи да се стараете да изслушвате пациента си без да го прекъсвате в продължение на поне 2 минути, под­държайки очния контакт. Разбира се, подобно правило не е приложимо за спешните случаи, но при възможност отделете това време на пациента и неговата история.
  3. След внимателно изслушване и събиране на първо­начални впе­чат­ления за пациента, въведете подбрани от вас данни на хартия или в телефона/компютъра си.
  4. Уверете се, че пациентът е постъпил за лечение в правилното отделение спрямо оплакванията си. Ако не е, бързо го пренасочете към най-близкото такова.
  5. Оптимизирайте отделението, в което работите, по начин, който да ви носи удовлетвореност и сти­мул за работа. Пример за това е използването на въз­можността на болницата да архивира интересни и по­ле­зни случаи, които може да ви послужат за учебна цел.
  6. След всеки разпит се уверете дали болният не би желал да допълни още нещо към анамнезата си.
  7. Винаги отдавайте нужното внимание да прецените емоционалното състояние на пациента си. При нужда се свържете с психолог или психиатър.
  8. Уверете се, че работата ви остава на работното място и не я пренасяте у дома. Избягвайте изкушаващото желание да работите по някой клиничен случай дока­то сте на почивка или преди лягане.
  9. Практикувайте спорт в извънработно време. Интензивната работа в болницата се съчетава отлично с интензивни тренировки на открито като колоездене, джогинг, фитнес.
  10. Останете смирени. Лекарската професия е изпъл­не­на с динамика, случаи, пациенти, успехи и за жа­лост ситуации, които не зависят само от вашата ле­карска опитност. Това изисква стабилна психическа, емоционална и духовна основа. Отделяйте всяка сед­­мица определено време за себе си, в което да си правите личностна равносметка и да си припомняте, че правите нещо добро.