Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2021

Как да сте лидер в трудни времена

виж като PDF
Текст A
"При наличие на прекалено много задачи, човек пренебрегва здравето си. Често ръководителите нямат време за спорт и здравословно хранене..."

1. Бъдете инициативни
Във времена на световна пандемия е нужно да се поставят реални цели, да се планува и често да се действа в непредвидими ситуации. Преглеждайте често своя график, предвиждайте потенциални проблеми и правете адекватни преразпределения на своите задачи, пациенти и екип. Провеждайте ежедневни екипни срещи, за да сте сигурни, че всичко върви в правилна посока. При наличие на малки проблеми е нужно изясняване, преди да са се превърнали в големи такива. Планувайте напред във времето, за да избегнете претоварване.

2. Вслушвайте се в екипа си
Успешните лидери разработват вижданията и идеите на тези, които представляват. Избягвайте налагането на собственото си мнение във всяка ситуация. Поставете си за цел да изслушвате съветите и наблюдавайте нуждите на вашия екип. Все пак за една добре работеща структура са нужни здрави и стабилни отделни части.

3. Развийте организирана система и приоритезирайте
Лидерите имат в ежедневието си не една и две задачи, които трябва да завършат в определен срок. Останалата част от екипа ви разчита на вас насоки, определяне на задачи, задаване на срокове и изпълнение. Тези отговорности със сигурност могат да доведат до претоварване. Развивайки подредена система, ви осигурява определено спокойствие да завършите задачите в срок. Използвайте приложения на телефона си, личен тефтер или онлайн календар, който да подрежда задачите ви по важност и спешност. Опитайте се да поддържате мейла си празен, по този начин по-бързо и прегледно ще можете да отговаряте на нови съобщения.

4. Комуникирайте свободно и прозрачно
Комуникацията е съществено умение за лекарите. Това, което казвате винаги се цени и чува поради позицията, която заемате на лидер. Опитвайте се да говорите стегнато, кратко и съсредоточено. Оставяйте достатъчно време за въпроси. Преди да говорите за даден клиничен случай или ситуация на работното място се постарайте да сте добре подготвен. Ако има неясности, не се притеснявайте да бъдете честни, че не сте сигурни. При комуникация по електронна поща бъдете още по-кратки и ясни. С промяна на си­ту­ацията на работ­ното място, особено по време на криза, бъдете въз­можно най-открити. Съвет­ваме ви в края на всяка седмица да обобщавате свър­шената работа в книга, която да стои в кабинета ви.

5. Бъдете гъвкави
Независимо от организацио­нните ви умения, безспорно ще има и моменти на непредвиден хаос. Най-яркият пример е CO­VID-19 пандемията, за която никой от колегите ви не е бил подготвен или планувал. Такава ситуация налага бързо адаптиране и гъвкавост спрямо изискванията на другите.

6. Научете се да казвате „не“
Хората, които ръководите, ще идват при вас с най-различни идеи и предложения. Тези пък, които ръководят вас, ще идват при вас с проекти. Не е възможно да направите всичко. Повечето лекари трудно отказват. За да подобрите това умение, е нужно да направите две неща: Първо, бъдете наясно с уменията и желанията си, за да подберете задачите, с които сте сигурни, че можете да се справите. Второ, опознайте слабостите си и се оглеждайте за тези от екипа ви и ваши колеги, които притежават качествата, които ви липсват, за да ги ангажирате с дадена дейност. Ако определена задача или проект са извън възможностите ви, не се притеснявайте да го заявите мило и категорично.

7. Грижете се за себе си
Лидерската позиция може да е емоционално изтощаваща. При наличие на прекалено много задачи, човек пренебрегва здравето си. Често ръководителите нямат време за спорт и здра­вословно хранене. Забравят да обърнат внимание на психичното си здраве. Никой лидер не е полезен за екипа си, ако първо не е полезен за себе си. Напълно задължително е да се отделя време всяка седмица, в което да разпускате напрежението.