Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 10 2022

Есберитокс и неговото приложение в клиничната практика

виж като PDF
Текст A
Ангел С. Гълъбов
Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска академия на науките


Инфекциите на горните дихателни пътища (ГДП) са едни от най-често срещаните вирусни заболявания през есенно-зимния сезон. Те са и сред най-честата причина за намалена трудоспособност и отсъствие от училище.

Честотата на симптомите е пряко свързана с редица фактори като сезонност, възраст и влажност. Имайки предвид, че най-често тези заболявания засягат децата, които посещават учебни занимания, които на свой ред предават заболяването на възрастните, които се грижат за тях у дома и в училище, можем да изтъкнем, че инфекциите на ГДП оказват и значително влияние върху семейния бюджет и ежедневие.

Освен това, една нелекувана инфекция на ГДП може да доведе до сериозни усложнения като развитие на бронхити, трахеити, астма, пневмонии, отити, абсцеси, перикардити, миокардити и др.

За запазването на доброто здраве изключително важна роля играе добрият имунитет, онази съвкупност от клетъчни и хуморални фактори, която разпознава чуждите за организма нашественици, неутрализира ги и ги извежда от организма. Важни фактори в етиопатогенезата на много белодробни болести са хипо- и хиперреактивността на Т-клетъчната система и ролята на ТН1 и ТН2 лимфоцитите. ТН1 съдействат за образуването на интерлевкин 2 (IL2) и гама-интерферон, докато ТН2 лимфоцитите са свързани с продукцията на интерлевкин 4 и интерлевкин 10, които участват в продукцията на имуноглобулини, включително IgE.

За да се постигне баланс между двата типа имунен отговор, могат да се използват различни имуномодулатори.

Макар и трите билки да имат взаимнозаменяем ефект, в комбинация те осигуряват по-широк спектър на действие, отколкото всяка билка поотделно. Тройната растителна комбинация съчетава антивирусните и имуностимулиращите свойства на всяка билка за максимална ефективност.

Действайки заедно и допълвайки се, те подобряват драстично функцията на имунната система и действат в няколко различни посоки, подобрявайки специфичния и неспецифичния имунитет.

Какво показва опитът
Основното приложение на Есберитокс е да овладява респираторните вирусни и бактериални инфекции и настинките. Също така може да действа като заместител или в комбинация с антибиотичното лечение. Честотата на инфекциите на ГДП варира при децата и възрастните, като постепенно намалява с напредването на възрастта – от 8-10 пъти на година в предучилищна възраст, 4-6 пъти до 14-годишна възраст, до 2-3 пъти в годината при възрастните. В среда на чести контакти с болни, пасивно или активно пушене и нездравословно хранене тези стойности могат да се повишат.

В клиничната практика Есберитокс се прилага успешно за:

 • Профилактика и лечение на респираторни инфекции
 • Подходящ е за профилактика на бактериални и вирусни инфекции на дихателната система. Има доказан ползотворен ефект върху хроничните неспецифични белодробни болести, намалява продължителност­та на антибиотичното лечение, болничния престой и заболеваемостта от повтарящи се инфекции на ГДП при деца и възрастни.
 • Съпътстваща терапия при лечение с антибиотици
 • При тежки бактериални инфекции като бронхити, ангина, фарингити, отити и синузити. Приемът на Есберитокс води до клинична картина, при която заболяванията протичат по-леко.
 • Профилактика на често боледуващи или преди зимния грипен сезон
 • Преходът между сезоните поставя имунната система под допълнителни натоварвания. С повишаването на влажността се увеличават и инфекциите. Есберитокс може да се използва за профилактика и за повишаване на имунната защита на организма.

Други индикации:

 • Бактериални инфекции на кожата.
 • Herpes simplex labialis – доказан директен антивирусен ефект.
 • Левкопении – след облъчване или цитостатично лечение (или по време на провежданите цикли).

Механизъм на действие
Механизмът на действие на Есберитокс е свързан с въздействието на различните съставки върху различни звена на имунните реакции. Ехинацеята индуцира продукцията на цитокини и пролиферацията на клетките в слезката, има и директно антивирусно действие спрямо грипен вирус тип А. Ехинацеята въздейства и на Т-клетките чрез сигналните протеини Интерлевкин-2. Ако междувременно вирусите са проникнали в клетките, то Т-убийците ги откриват, пробиват с ензими инфектираната клетка и я унищожават. Дивото индиго стимулира образуването на антитела, увеличава броя на гранулоцитите и повишава активността на гама-интерферон. Стимулира синтеза на антитела и повлиява хемотаксиса на левкоцитите (IL-8). Белият кедър активира макрофагите, стимулира фагоцитозата и има директно антивирусно действие спрямо грипен вирус от тип А. Антителата маркират вирусите и те биват разпознати и елиминирани от макрофагите.

Събрани в едно, тези свойства на различните съставки повишават хуморалния имунитет. Освен това, Есберитокс има доказан директен антивирусен ефект срещу вируса на херпес симплекс и риновирусите от тип 2 при проучвания in vitro.

Клинично приложение
Резултатите от проведените над 20 клинични проучвания с Есберитокс потвърждават неговата висока терапевтична ефикасност, зад която стоят 90 години опит.
Добавен към терапията, Есберитокс е в състояние да активира клетъчния и хуморален имунен отговор. Така помага за по-бързото възстановяване на болния и намалява броя на рецидивите.

Двойно сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване сред 263 пациенти с остра респираторна инфекция показва, че приемът на Есберитокс облекчава симптомите и съкращава с до 3 дни периода на боледуване[1,2] (Фиг. 1).Друго мащабно проучване, проведено при 4 053 пациенти с бактериална инфекция на горните дихателни пътища, също доказва добрата ефикасност на Esberitox. Резултатите показват значително намаляване (с до 90%) честотата на рецидивите при хората, при които към конвенционалната антибиотичната терапия е добавен Есберитокс[3] (Фиг. 2).Едно друго мултицентрово, проспективно, плацебо-контролирано клинично проучване сред пациенти с хроничен бронхит и тежка бактериална инфекция показва, че добавянето на

Есберитокс към лечението с антибиотици води до съкращаване на периода на възстановяване със 7 дни[4] .

Друго неинтервенционално, обсервационно клинично изпитване сред 960 пациенти потвърждава резултатите от предишни плацебо-контролирани проучвания, доказващи ефикасния и безопасен профил на растителния лекарствен продукт Есберитокс[5]. То показва, че 85% от пациентите оценяват ефикасността на Есберитокс като добра или много добра. Ранното започване на терапията с Есберитокс води до по-бързо облекчаване на симптомите. А процентът на нежеланите странични реакции е изключително нисък – само при 1.8% от всички изследвани (Фиг. 4 и Фиг. 5).


Предимства на растителната терапия с Есберитокс
От направените изследвания можем да заключим, че Есберитокс Форте (за възрастни) и Есберитокс Фемили (подходящ и за деца над 4 години) облекчават не само симптомите на настинката, но и атакуват причинителите на вирусното заболяване.

 • Намалява продължителността на вирусните и простудните заболявания с 2-3 дни.
 • Предотвратява усложненията.
 • Подходящ е за деца и има доказано безопасен профил.
 • С клинично доказана терапевтич­на ефикасност.

Защо е необходим Есберитокс
Всяка инфекция на белите дробове може да доведе до усложнения, които да оставят трайни следи за организма. Често при лечението на подобни инфекции се стига и до прекомерна употреба на антибиотици. Особено в България, която е единствената страна в ЕС, в която се регистрира увеличение на обема на използваните антибиотици, в сравнение с всички останали страни от общността. Това води до повишена резистентност към антибиотиците, която все повече тревожи здравните власти по света.

Затова и Есберитокс може да се използва за профилактика срещу възпаления на ГДП, а когато се налага, и като съпътстващ препарат при лечение с антибиотици при пациенти с остър тонзилит и други чести инфекции. Използван самостоятелно или в комбинация с антибиотици, Есберитокс намалява съществено честотата на рецидивите от заболявания на ГДП.

Есберитокс е необходим, защото:

 • Клиничните проучвания доказват ползата и безопасното приложение на комбинацията от ехинацея, бял кедър и диво индиго.
 • Безопасен е при приложението на деца.
 • Намалява средната продължителност на боледуването.
 • По-бързо и ефективно подобрява симптоматиката.
 • Редуцира броя на рецидивите при инфекции на ГДП.
 • Ето защо още в началото на есенно-зимния сезон и при първите симптоми на настинка и грип, препоръчвам на всеки пациент Есберитокс. 


  Литература:
 • Henneicke-von Zepelin, H.-H., C. Hentschel, J. Schnitke., R. Kohnen, G. Köhler, P. Wüstenberg: Efficacy and safety of a fixed combination phytomedicine in the treatment of the common cold (acute viral respiratory tract infection): results of a randomised, double blind, placebo controlled, multicentre study. Current Medical Research and Opinion 15 (1999): 214−227.
  Naser, B., B. Lund, H.-H. Henneicke-von Zepelin, G. Köhler, W. Lehmacher, F. Scaglione.: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical dose–response trial of an extract of Baptisia, Echinacea and Thuja for the treatment of patients with common cold. Phytomedicine 12 (2005): 715–722.
  Stolze, H., H. Forth.: Eine Antibiotikabehandlung kann durch zusätzliche Immunstimulierung optimiert warden. Der Kassenartz 23 (1983): 43-48.
  Hauke W., Köhler G., Henneicke-von Zepelin H.H., Freudenstein J.: Esberitox® as Supportive Therapy When Providing Standard Antibiotic Treatment in Subjects with a Severe Bacterial Infection (Acute Exacerbation of Chronic Bronchitis). Chemotherapy (2002) 48: 259–266.
  Henneicke-von Zepelin H.H., P. Nicken, B. Naser, J-C Kuchernig., N. Brien, Holtdirk A., J. Schnitker, K.-U. Nolte: Non-interventional observational study broadens positive benefit-risk assessment of an immunomodulating herbal remedy in the common cold. Current Medical Research and Opinion 35 (2019): 1711–1719.
  Galabov, A. S., L. Nikolaeva-Glomb, L. Mukova, E. Ajvazova, M. Remichkova, I. Georgieva, M. Cseuz.: Large scale antiviral activity screening of a triple mixed herbal extract. Intern. J. Herbal Medicine. 5 (2017): 169-176.