Empagliflozin: първата и единствена терапия с индикация за целия спектър на хроничната сърдечна недостатъчност

536
0
Сподели:
ГОДИНА: 2023 / БРОЙ: 1

Международни експерти се обединиха около позитивния ефект на медикамента, който дава възможност на пациенти със СН да живеят по-дълго и да се чувстват по-добре

 

София, 12 октомври 2022 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim проведе сателитен симпозиум „Empagliflozin: първата и единствена терапия с индикация за целия спектър на хроничната сърдечна недостатъчност“, който се състоя в рамките на XVII Национален конгрес по кардиология.

В събитието се включиха български и международни експерти, които споделиха своя опит в клиничната практика за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност.

„Днес за пореден път се потвърдиха възможностите на еmpagliflozin във всички аспекти на сърдечната недостатъчност независимо от фракцията на изтласкване. Това е важно да се подчертае, тъй като до този момент, и особено след резултатите, представени по време на Европейския конгрес по кардиология, еmpagliflozin остана отново единственият медикамент, който в момента има индикация за ХСН независимо от фракцията на изтласкване. Empagliflozin е и първата терапия с категоричните си ползи за пациентите със запазена фракция на изтласкване,“ това сподели проф. Нина Гочева – консултант в болница „Софиямед” и почетен член на борда на директорите на Дружеството на кардиолозите в България, която беше и модератор на срещата.

В началото на експертната среща проф. Йото Йотов дм, УМБАЛ „Св. Марина“, представи основните предизвикателства в лечението на сърдечната недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ). Като едно от основните предизвикателства проф. Йотов посочи честотата на СНзФИ: „Най-новите изследвания на Европейското дружество по кардиология1 показват, че пациентите със СНзФИ>50% са около 16%, а пациентите със СНзФИ>40-49% са приблизително 24%, което е общо около 40%”. Той подчерта, че това е фенотипно по-различно заболяване и преди всичко засяга жените. По отношение на това колко опасна е СНзФИ, проф. Йотов сподели, че при пациентите със СНзФИ се наблюдава около 30% по-добра преживяемост в сравнение с намалената ФИ и това е статистически значимо. Трудното диагностициране е друго сериозно предизвикателство за специалистите. Проф. Йотов поясни, че в сравнение с намалената ФИ, където се използват сравнително по-малко параметри, за да се уточни колко нарушена е ФИ, при запазената ФИ са необходими повече от 20 параметъра, за да се определи действителната функция на лявата камера и да се постави диагноза. За диагностиката на СНзФИ се използват множество показатели и алгоритми, които включват смесица от клинични и неклинични белези. В своята презентация проф. Йотов отбеляза, че съществуват много фенотипове на СНзФИ, които проявяват различни клинични и демографски характеристики, съпътстващи заболявания и методи на лечение. Затова определянето на фенотипа е важна предпоставка за прогнозата на заболяването.

Сателитна връзка с участниците на форума направи и проф. Стефан Анкер – клиничен комплекс „Шаритè“, Германия, който е главен изследовател на програмата EMPEROR-Preserved. Той представи последните данни от клиничното проучване EMPEROR-Preserved при пациенти със сърдечна недостатъчност с леко редуцирана фракция на изтласкване (ФИ) и при пациенти със запазена ФИ.
„Съществуват редица предизвикателства при лечението на много от пациентите със СН, които нямат намалена ФИ. В последните Препоръки вече са направени първи опити да се дадат насоки как да се процедира при пациенти със сърдечна недостатъчност с леко редуцирана ФИ и запазена ФИ. По-специално, вече има някои групови анализи и мета-анализи, които се вземат под внимание в Препоръките и са базирани на SGLT2 инхибитори, бета-блокери или MRA за пациенти с ФИ от 41-49%“, сподели проф. Анкер.

В своето експозе проф. Анкер направи обобщен преглед на клиничните програми, които изследват представянето на SGLT2 инхибиторите, като обърна внимание на най-новите данни от проучването EMPEROR-Preserved, част от които предстои да бъдат публикувани. Проф. Анкер подчерта, че клиничното проучване EMPEROR-Preserved е проведено при пациенти с доказана СНзФИ 50% и по-висока, и обърна внимание, че това прави резултатите от анализа на подгрупата наистина ценни. В заключение проф. Анкер обобщи: „Тези резултати заедно с данните от клиничното проучване EMPEROR-Reduced при пациенти с левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) над 40% категорично подкрепят употребата на empagliflozin при пациенти в целия спектър на сърдечна недостатъчност независимо от фракцията на изтласкване“.

Доц. Мария Токмакова, Клиника по кардиология, „УМБАЛ Св. Георги“, Медицински университет Пловдив, представи темата за ефективността на новите Препоръки и основните предизвикателства пред лекарите по отношение на пациентите със СНзФИ и СНнФИ. Доц. Токмакова обобщи, че кратката характеристика на empagliflozin включва лечение на възрастни пациенти с хронична сърдечна недостатъчност, което към момента го прави единственият лекарствен продукт с тази индикация. „По отношение на СН empagliflozin е показан при възрастни пациенти за лечение на хронична сърдечна недостатъчност (ХСН). Това ни дава възможност сега да можем да предложим лечение на всички пациенти със СН, без да се интересуваме от фракция на изтласкване“, заключи тя.
Сателитният симпозиум завърши с онлайн презентация на проф. д-р Петър Сеферович, вицепрезидент на Европейското дружество по кардиология (ESC) (2020-2022), председател на Европейската асоциация за СН (2018-2022), професор по кардиология в Белградския медицински университет. Проф. Сеферович представи как най-добре могат да бъдат приложени Препоръките на Европейското дружество по кардиология и Европейската асоциация за СН в грижите за пациентите. Той сподели, че в последните две години големите дружества по кардиология разработват Препоръки 3, в които SGLT2 инхибиторите са разглеждани като основно лечение на СНзФИ, но също и като приложение при различните фенотипове на СН.

„През 2018 г. Асоциацията по СН към ESC представя Препоръки, в които за пръв път се посочва, че SGLT2 инхибиторите могат да бъдат прилагани и при СНнФИ при пациент без диабет, а не само при пациент с диабет. Резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Reduced при СНнФИ показват намаление на комбинирания относителен риск от сърдечно-съдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност при тези пациенти, но също така отчитат положителни резултати във вторичната крайна цел, които сочат отчетливо подобрение“, отбеляза експертът.

В края на форума проф. Сеферович категорично подчертава: „Вече съществува медикамент с изключителни възможности, който подобрява живота на пациентите, не се нуждае от титриране и има незначителни странични ефекти. Вярвам, че основната ни цел е да намерим начин възможно най-бързо да включим използването на SGLT2 инхибиторите и еmpagliflozin в нашите страни и да помогнем на пациенти със СН да живеят по-дълго и да се чувстват по-добре“.

SC-BG-01379

 

източници:

 1. ESC Heart failure long-term Registry
 2. The Heart Failure Association Atlas: Heart Failure Epidemiology and Management Statistics 2019
 3. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic HF/ 2022AHA/ADD/AHSA/ Guidelines for The Management of HF2021
 4. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Accessed June 2021.
 5. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057977. Accessed June 2021.
 6. GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 2016; 388(10053):1459–544.
 7. American Heart Association. What is Heart Failure? Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure. Accessed: June 2021.
 8. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013;128(16):e240–e327.
 9. Suskin N, McKelvie RS, Burns RJ, et al. Glucose and insulin abnormalities relate to functional capacity in patients with congestive heart failure. Eur Heart J. 2000;21:1368–75.
 10. Jardiance® (empagliflozin) EU SPC 2022.
 11. Marketing authorisation. Accessed: June 2021
Сподели: