Алергичен контактен дерматит от консерванти

161
0
Сподели:
ГОДИНА: 2023 / БРОЙ: 7

д-р Десислава Ганчева, дм, доц. д-р Карен Мануелян, дм, д-р Таня Ганчева, дм, д-р Росица Лавчева, дм, проф. д-р Евгения Христакиева, дм

Секция по дерматовенерология, Медицински факултет, Тракийски университет, Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, гр. Стара Загора

Алергичният контактен дерматит (АКД) е често възпалително кожно заболяване, което се провокира от контакт на кожата с химични вещества при предварително сенсибилизирани към тях пациенти. Клинично, АКД се проявява със сърбеж и екзематозен обрив. Алергичният контактен дерматит е Т-клетъчно медиирана реакция на забавена свръхчувствителност и кожните промени не се появяват непосредствено след контакт с кожата, а в някои случаи часове или дни по-късно. По литературни данни жените боледуват по-често от АКД поради широкото използване на козметични средства и бижута, богати на аромати, консерванти и метали, като обичайно разпределението е около 1:2 – мъже:жени[1].

Осъществяването на ежегоднa Националнa алергологичнa кампания, вече повече от 10 години в основните университетски центрове и редица дерматологични практики в България, позволи да бъдат диагностицирани голям брой пациенти и да се събере информация за най-честите причинители на контактна алергия в нашата страна. Сред най-честите причинители на контактна свръхчувствителност при българските пациенти са метали (никел, кобалт, хром), аромати, парафенилендиамин (ПФД) и някои консерванти. Консервантите се прибавят към козметика, продукти за лична хигиена и лекарствени локални средства, за да възпрепятстват растежа на микроорганизми, които могат да предизвикат промени в продукта. Много от консервантите са мощни контактни алергени и са една от честите причина за развитието на алергичен контактен дерматит и професионална алергия[2].

Особености на клиничната картина при АКД от различни консерванти
Парабените са едни от най-разпространените консерванти от въвеждането им през 30-те години на миналия век. Парабен микс представлява смес от четири химични вещества: бутил-, етил-, метил- и пропил-парахидроксибензоат. Широкото използване на парабени в козметични продукти и лекарства за локална употреба е свързано с техния нисък потенциал на дразнене на кожата, липсата на цвят и мирис и добрите антибактериални свойства[3].
Въпреки широката си застъпеност парабеновата смес се отбелязва като консерванта с най-ниско ниво на контактно-алергични реакции (0.5-1%) в Европа[4]. Честотата на алергията към парабени в България също е ниска, не надхвърля 1.3-1.9% и не показва тенденция към увеличаване[2,5].
АКД от парабени се наблюдава предимно при пациенти с увредена кожа (Фиг. 1).
фигура 1: Алергичен контактен дерматит на долни крайници при пациент с хронична венозна недостатъчност след приложение на компрес с риванол, съдържащ етакридинов лактат и метил парахидроксибензоат Е218
Много по-високата честота на позитивни реакции към парабени при пациенти със стазисен дерматит и улкуси на подбедриците се обяснява с т.нар. “парабен парадокс“, описан от Фишер още през седемдесетте години на миналия век. Той се изразява в поява на реакция към алергена при нарушена кожна повърхност и липса на такава при интактна кожа. Употребата в ежедневната практика на антисептици, кортикостероидни и епителизиращи локални средства, съдържащи парабени, при тези пациенти повишава риска от развитие на контактен дерматит и по-трудно повлияващи се от лечение венозни улкуси[5,6].
Метилизотиазолинон (МИ) и метилхлоризотиазолинон (МХИ) са други широко използвани в комбинация консерванти в редица продукти. Kathon CG е търговското наименование на комбинацията МХИ/MИ, в съотношение 3:1.
Повишената честота на сензитивност през 80-те години на миналия век към МХИ/МИ води до регулаторни стандарти в разрешената концентрация за използването им. През 2000 г. се разрешава самостоятелното използване на МИ в инду­стриални и домакински продукти като почистващи препарати, омекотители, водни и маслени бои, мастила за принтери. От 2005 г. МИ се прилага като консервант и в коз­метични продукти като мокри кърпички, кремове и лосиони за тяло, дезодоранти, измивни продукти, фотозащитни средства, бои за коса. В последните години се наблюдава увеличаване на контактната алергия към МИ и МХИ в Европа, Северна Америка и Азия, а през 2013 г. МИ е обявен и за алерген на годината на Американската асоциация за контактни дерматити[2,4,7,8].
Лицето и ръцете са най-често засегнатите зони на АКД от тези два алергена (Фиг. 2А)[9].
фигура 2: Дисхидротична екзема (А) и положителен епикутанен тест (Б) към МХИ при дете на 9 години поради често използване на мокри кърпи, съдържащи консерванти
Масажисти и фризьори са професии с висок риск от развитие на КД поради употреба на етерични масла и козметични продукти, съдържащи МХИ/МИ[10]. Възможни са и алергични реакции при работници в производството на бои[2].
Могат да се наблюдават случаи и на кожни реакции при приложение на продукт, съдържащ консервант в комбинация с ултарвиолетова светлина – фотоагравирани контактни дерматити[11]. Освен металите и ароматите, МХИ/МИ са честа причина за развитие и рецидиви на дисхидрозиформена екзема на длани (помфоликс)[12]. Описани са случаи на развитие на перианална екзема и дерматит на ръцете при деца и родители от използване на мокри кърпички (Фиг. 2А)[13,14].
Метилдибромоглутаронитрил (често включва и феноксиетанол в състава си) е одобрен за употреба в коз­метиката в средата на 80-те години на миналия век. В края на 90-те години настъпва „епидемия“ от контактна алергия към МДБГН. След 2003 г. в Европа се приемат рестрикции за разрешените концентрации на МДБГН в измивни козметични продукти и е забранена употребата в козметични продукти, които остават върху кожата. Консервантът е съставна част на различни детергенти (прахове за пране, измивни средства за бита), смазочни масла, бои, адхезиви, лепила, както и в коз­метика, произведена извън Европа. МДБГН е един от алергените, които най-често причиняват екзема на ръцете[2,12,15,16].
Диагноза и терапия на АКД
Диагнозата се поставя на база на клиничната картина и се потвърждава чрез епикутанно тестуване (Фиг. 2Б) със стандартна или разширени целеви серии. При епикутанното тестуване алерген в съответна концентрация и вехикулум се поставя в контакт с кожата на пациента (най-често в зоната на гърба – интерскапуларно) и се отчита провокирането на екземна реакция. Препоръчва се при всеки пациент да се стартира изследването със стандартна серия (Табл. 1), която има висока чувствителност и чрез която се откриват до 80% от контактните алергени.
Превенцията на алергичния контактен дерматит е свързана с избягване на продукти, които съдържат алергени, както и с използването на лични предпазни средства и организация на работния процес за намаляване на риска при професионална експозиция на алергени.
При локализиран остър АКД лечението се провежда с локални кортико­стероиди (ЛКС) и калциневринови инхибитори.
Изборът на ЛКС зависи от третираната област – в областта на лицето и гънките се използват такива със слабо (Hydrocortisone) или умерено действие (Clobetasone butyrate), а по тялото и крайниците ЛКС с мощно (Betamethasone, Betamethasone di­pro­pionate, Mometasone furoate, Me­­thyl­­prednisolone aceponate) или свръхмощно (Clobetasol propionate) действие. ЛКС се прилагат веднъж или два пъти дневно за период до четири седмици или до преминаване на симптомите.
При по-дълго приложение на ЛКС съществува риск от странични действия като атрофия на кожата, стрии и телеангиектазии. Калциневриновите инхибитори (Tacrolimus, Pimecrolimus) могат да се използват на лицето, както и за по-дълги периоди без риск от атрофия.
При изразена ексудация може да се прилагат и подсушаващи средства и компреси.
При тежък или по-разпространен АКД се използват системни кортикостероиди в доза 0.5 до 1 mg/kg преднизолонов еквивалент за седем дни, след което дозата се намалява постепенно в рамките на още две седмици[17].
При хроничен контактен дерматит, който е най-чест на ръцете, могат да се използват кратки курсове с ЛКС, калциневринови инхибитори, локална фототерапия (PUVA), а в по-тежки случаи и имуносупресори като Methotrexate и Azathioprine.
Заключение
Алергичният контактен дерматит, причинен от консерванти, може да протече с разнообразна клинична картина, да доведе до намаляване на качеството на живот и неблагоприятно въздействие върху кариерата при определени професии. Честотата на АКД подчертава необходимостта от добра осведоменост сред здравните специалисти и своевременното насочване за епикутанно тестуване. Идентифицирането чрез алергологични тестове на специфичните консерванти, отговорни за алергичните реакции, както и използването на лични предпазни средства и хигиената на работната среда, са от решаващо значение за точната диагноза и ефективно лечение.
книгопис:
 1. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Тонев С, Кадурина М, Господинов Д, Христакиева Е, Николова А, Мандаджиева М, Матеев Г, Василева С, Цанков Н. Национален консенсус за диагностика и лечение на контактния дерматит, Дерматология и венерология, 2011;49(2):3-16.
 2. Казанджиева Ж. Светът на дерматоалергологията, Монография, 2021 г.
 3. Кадурина М, Цанкова Л, Герговска М, Казанджиева Ж. Алергичен контактен дерматит към парабен микс и пропиленгликол., Дерматология и венерология, 2011;3:55-60.
 4. Svedman C, Andersen K et all. Follow up of the monitored levels of preservative sensitive in Europe. Overview of the years 2001-2008. Contact Dermatitis, 67(5), 312-314.
 5. Ганчева Д. Проучване върху тенденциите на контактната свръхчувствителност при пациенти в Югоизточен регион на България. Дисертационен труд, Стара Загора, 2021. 
 6. Hristakieva E, Gancheva D, Gancheva T. Contact dermatitis in patients with chronic venous insufficiency. Trakia Journal of Sciences 2014;12(3):247-25.
 7. Urwin R, Wilkinson M. Methylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone contact allergy: a new “epidemic.” Contact Dermatitis, 2013;68(4):253–255.
 8. Stéphanie H. et all. Outbreak of contact sensitization to methylisothiazolinone: an analysis of French data from the REVIDAL-GERDA network. Contact Dermatitis. 2014;70(5):262-9.
 9. Aerts O. et all. The dramatic increase in the rate of methylisothiazolinone contact allergy in Belgium: a multicentre study. Contact Dermatitis. 2014;71(1):41-8. 
 10. Shu-Ling Liao, Yu-HsianTseng, Chia-YuChu. Contact allergy to methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone: A retrospective case series in a referral center in northern Taiwan. Dermatologica Sinica. 2017:35.
 11. Aerts O. et all. Photoaggravated allergic contact dermatitis and transient photosensitivity caused by methylisothiazolinone. Contact Dermаtitis. 2018 Apr;78(4):241-245.
 12. Герговска M. Контактно-алергични реакции при дисхидрозиформена екзема. Дисертационен труд, София, 2018.
 13. Boyapati A, Tam M, Tate B, Lee A, Palmer A, Nixon R. Allergic contact dermatitis to methylisothiazolinone: exposure from baby wipes causing hand dermatitis. Australas J Dermatol. 2013 Nov;54(4):264-7.
 14. Admani S, Matiz C, Jacob SE. Methylisothiazolinone: a case of perianal dermatitis caused by wet wipes and review of an emerging pediatric allergen. Pediatr Dermatol. 2014 May-Jun;31(3):350-2. 
 15. Thyssen JP, Johansen JD, Menne T. Contact allergy epidemics and their controls. Contact Dermatitis 2007;56:185–195.
 16. Wilkinson, JD, Shaw S, Andersen KE et all. Monitoring levels of preservative sensitive in Europe. A 10-year overview. Contact Dermatitis 2002;46:207–210.
 17. Brod BA. Management of allergic contact dermatitis. In: UpToDate. (Accessed on July 14, 2023).
Сподели:

Свързани статии

 • Няма свързани статии...